Varför påverkar returpapper din avfallstaxa?

Pappersindustrin har inte råd att återvinna tidningar. Därför har regeringen beslutat att lägga över ansvaret för insamling av returpapper på kommunerna – något som tidigare sköttes av producenterna själva. – Vårt mål är att hushållen i regionen inte ska märka något av de nya rutinerna, säger Mikael Helmin på VafabMiljö.

Pappershög Pappershög

Pappersindustrin genomgår just nu en rejäl omstrukturering, inte minst vad gäller produktionen av papper till tidningar och böcker.

– Tidningsbranschen räknar med att mängden returpapper minskar med cirka 10 procent per år. Allt färre läser papperstidningar och går i stället över till digitala tidningar. Men även om mängden avfall successivt minskar är det fortfarande ansenliga mängder avfall som behöver tas om hand under överskådlig tid, berättar Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige.

Denna omstrukturering kommer snart även att påverka VafabMiljös arbete. Från och med den 1 januari 2022 träder nämligen en ny lag om insamling av returpapper i kraft.

– De som tillverkar papper har sedan 1994 haft ett producentansvar för att samla in returpappret. Men nu har regeringen beslutat att lägga över ansvaret på Sveriges kommuner, eftersom pappers-industrin inte längre kan finansiera den verksamheten, säger Mikael Helmin, senior affärsstrateg på VafabMiljö.

Cirkulera har tidigare berättat om de nya förändringar i förordningarna om producentansvar för förpackningar som infördes 2019. Genom bostadsnära insamling var tanken att underlätta för hushållen att källsortera förpackningar och returpapper och därmed minska den totala miljöbelastningen från dessa produkter. Ansvaret för återvinningen av förpackningar kommer i framtiden fortfarande att ligga på producenterna, men nu tar alltså kommunerna över ansvaret för returpappret.

Hur kommer man som kund att märka att ni tar över insamlingen av returpapper?

– Målet är att det inte ska märkas alls. Det ska vara samma rutiner den 1 januari 2022 som den 31 december 2021. Vi håller just nu på att jobba med hur vi ska lösa allt i praktiken. Det är ett intensivt arbete, för det nya beslutet togs inte förrän i slutet av december 2020, säger Mikael Helmin. Vi planerar för att ta över det system som finns nu, men det är inte helt enkelt. Innan fanns det nationella system, nu ska man stycka upp det på alla kommuner, fortsätter han.

Medarbetare sitter i soffa Medarbetare sitter i soffa
– Vårt mål är att hushållen i regionen inte ska märka något av de nya rutinerna, säger Mikael Helmin på VafabMiljö.

Regeringens beslut har fått kritik, bland annat från Avfall Sverige som är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering.

– Avfall Sverige är mycket kritiska till regeringens beslut att slopa producentansvaret för returpapper. Framför allt är vi emot att man därmed överger den miljörättsliga principen om att förorenaren ska betala, vilket producentansvaret är ett tydligt uttryck för. Vi hade hellre sett att man hittat en lösning som både förenklar återvinningen och möter mediernas problem, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige.

– Omkring hälften av returpappret utgörs av reklam. Avfall Sverige tycker det är fel att denna bransch åker snålskjuts på det upphävda producentansvaret och att kommunerna och i förlängningen alla hushåll ska betala notan för det, fortsätter hon.

Jenny Westin är också kritisk mot att kommunerna fått så lite tid på sig att förbereda sig på att ta över producentansvaret.

– Dessutom är det problematiskt med den korta tid, endast ett år, som kommunerna fått på sig att ta över ansvaret. Eftersom kommuner och kommunala bolag är upphandlande myndigheter går det inte bara att sluta avtal med de aktörer som idag samlar in returpappret. Kommunerna behöver göra upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) eller konkurrensutsättning vid försäljning av returpappret, säger hon.

– Men nu är vi där vi är och kommunerna gör sig redo att kavla upp ärmarna och ta över ansvaret. Kommunerna är ju trots allt experter, att på samhällets uppdrag, se till att avfall tas om hand och återvinns på ett miljösäkert, hållbart och långsiktigt sätt i hela landet. Avfall Sverige arbetar för att stötta kommunerna i detta arbete och har gjort omfattande utredningar kring hur detta bäst kan genomföras och också arbetat med att förbättra förutsättningarna för införandet i kommunerna, fortsätter hon.

Mikael Helmin berättar att den ökade arbetsbördan för VafabMiljö kommer att innebära en ökning av kostnaden för avfallshanteringen – en kostnad som producenterna tidigare finansierade men som nu kommer att hamna på hushållen.

– Vi kommer att ansvara för ungefär fyra procent mer material än innan, vilket innebär ett större åtagande. Förslaget till ny avfallstaxa i regionen innebär en höjning med strax under fyra procent. Vilket i genomsnitt blir en kostnad på ungefär sju kronor per hushåll och månad, säger han. 

Vad är returpapper?

Tidningar, tidskrifter, pocketböcker, kataloger, reklamblad och andra trycksaker – allt kan återvinnas.

I insamlingsbehållaren för Tidningar och returpapper lägger du dags- och vecko-tidningar, tidskrifter, kataloger (postorder-, telefon- och resekataloger), reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper och pocketböcker. 

Ta bort plastomslag runt tidningar och reklam och lämna dessa som plastförpackning. Omslagspapperet kring skrivarpapper lämnas som pappersförpackning. Tänk också på att tömma ur papperskassen/plastkassen när du lämnar dina tidningar/returpapper och sortera den som pappers- eller plastförpackning.

Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Lämna dina tidningar på en återvinnings-station. På Förpacknings- och Tidningsin-samlingens webb, hittar du adresser till återvinningsstationerna. Där kan du också se vilka förpackningar du kan lämna på vilken station, samt se uppgift om när en återvinningsstation töms och städas.

Om det finns insamling för tidningar vid eller i din fastighet kan du lämna dem där. På våra Återbruk står också insamlings-behållare för återvinning av förpackningar och tidningar.

Papper som inte ska läggas i behållaren för tidningar är till exempel kuvert, post-it lappar och vaxat papper, det lägger du i restavfallet. Inbundna böcker kan du lämna till återanvändning i containern för Insamling av föremål eller lämna till återvinning i behållaren för Böcker på något av våra Återbruk. Mjölkförpackningar, omslags-papper och liknande läggs i behållaren för Pappersförpackningar.

KÄLLA: SOPOR.NU

Läs fler artiklar taggade som: Återvinna, Reportage

Relaterade artiklar