Lyckat pilotprojekt – Mobila återbruk

Vafabmiljö vill bidra till ett ökat återbruk och tittar på hur återbruken kan moderniseras. Under hösten testades ett mobilt återbruk i bostadsområdena Viksäng och Vallby i Västerås, i samarbete med bostadsbolaget Bostads AB Mimer.

Gensvaret var jättestort och många hyresgäster kom för att lämna prylar som de inte längre hade användning för, berättar Ludvig Ericsson, tillförordnad enhetschef föravdelning Planering på Vafabmiljö. 

Det kommunala bostadsbolaget Mimer kontaktade Vafabmiljö, eftersom de såg ett problem i att många hyresgäster lämnade grovavfall i trappuppgångar, miljöbodar och förråd. Lösningen blev att testa en mobil anläggning för återbruk i områdena Viksäng och Vallby. 

– Vi besökte respektive område tre timmar under en vardagskväll och hade med oss tre containrar, där hyresgästerna kunde lämna saker för återbruk. Vi skapade också en ruta, där de boende kunde ställa prylar som andra hyresgäster kunde få nytta av. Gensvaret var enormt. Människor kom bärandes med allt från leksaker till möbler, berättar Ludvig. 

Gav tips och råd 

Personal från Vafabmiljö och Mimer fick tillfälle att prata med hyresgästerna.

– Vi kunde ge tips och råd om sortering och det gav också ett mervärde att träffa hyresgästerna, säger Ludvig.
 

– Vi vet att många hyresgäster inte har egen bil och därför kan ha svårt att ta sig till återbruket för att lämna sitt grovavfall. Med ett mobilt återbruk skulle vi kunna underlätta för dem att agera hållbart, säger Anna Wadsten, sakkunnig miljö på Mimer. 

Det mobila återbruket är en del av Vafabmiljös utvecklingsprojekt Återbruk 2.0, som handlar om att de olika återbruken ska moderniseras, skapa en trevlig känsla och uppmuntra till återbruk. 

– Möjligheterna för att lämna material till återanvändning är en viktig del av det projektet. Alla kanske inte vill åka till återbruket. Ett mobilt återbruk kan vara en av lösningarna. 

TEXT SANNA CASSON FOTO ANNA WADSTEN 

Läs fler artiklar taggade som: Reportage

Relaterade artiklar