Nytt gemensamt skyltsystem

Nu ska det äntligen bli lättare att sortera rätt. Avfall Sverige lanserar ett nytt, gemensamt skyltsystem för avfallssortering – och resten av Norden är villiga att haka på. – Ända sedan 1997 har vi pratat om det här, säger Gunnar Weiring, verksamhetsutvecklare på VafabMiljö.

nytt nordiskt skyltsystem nytt nordiskt skyltsystem

Det har tidigare saknats ett gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige, och olika symboler på olika platser gör det svårare att sortera rätt. Men för Sveriges samtliga kommuner och producenter finns det från och med 1 juli 2020 möjlighet att använda ett nytt, gemensamt skyltsystem som har arbetats fram av Avfall Sverige. 

– Grundorsaken är att vi ska underlätta sortering för medborgarna i de nordiska länderna, och även för turister. Det gäller allt från en papperskorg på stan till Återbruk, att skyltarna ska vara lika oavsett vilket skandinaviskt land du befinner dig i, säger Gunnar Weiring, verksamhetsutvecklare på VafabMiljö.

En projektgrupp, bestående av kommuner och de övriga nordiska avfallsorganisationerna har arbetat fram systemet. En bredare referensgrupp med ytterligare kommuner samt företag, branschorganisationer och företrädare för producenterna, såsom Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), TMR och El-Kretsen, har också deltagit i arbetet.

Gunnar Weiring på VafabMiljö har varit delaktig i processen.

– Jag har varit med i den nordiska referensgruppen, och det som är unikt är att vi har kommit överens med de nordiska referensgrupperna. Danmark är de som hittills har kommit längst med det här, cirka 80 procent av kommunerna har redan hunnit använda de nya skyltarna, säger han.

Resan till att vi ser de nya skyltarna över hela Sverige är dock lång, betonar Gunnar Weiring.

– Avfall Sverige är ingen myndighet, vad vi har gjort är att vi har jobbat fram ett förslag som är valfritt att implementera. Vår målsättning är att vi ska få fram en lokal testanläggning där vi kan arbeta fram hur det ska se ut. Det är också tänkt att det ska finnas märkningar på olika förpackningar som visar var man ska sortera dem, säger han.

Att det på sikt kommer bli ett gemensamt skyltsystem för avfallssortering – inte bara här i Sverige, utan i hela Norden – är något som är på tiden, menar Gunnar Weiring.

– Ända sedan 1997 har vi pratat om ett nationellt skyltsystem för att underlätta med avfallssortering, så det är ingen ny fråga. Det är lite som att alla kommuner skulle ha separata skyltar i trafiken för hastighet och annan vägskyltning, det är inte hållbart i längden.

Läs fler artiklar taggade som: Reportage

Relaterade artiklar