Har du fått en faktura för ditt återbruksbesök?

Från 1 mars 2024 debiteras företag automatiskt när de besöker något av våra 18 återbruk för att lämna avfall. Nu har de första fakturorna skickats ut.

Vem får faktura och hur går det till?

Du som använder en företagsregistrerad lätt lastbil kommer att debiteras automatiskt vid varje besök. Ditt besök registreras via kamerasensorer och en faktura skickas till det företag som fordonet är registrerat på. Vi kan dessvärre inte göra skillnad på om det som lämnas är företags- eller privatavfall.
Du som använder en företagsregistrerad personbil, en så kallad förmånsbil, och lämnar privat avfall debiteras inte. Om du däremot lämnar företagsavfall ber vi dig kontakta vår personal för att registrera ditt besök.

 

Vad kostar återbruksbesöket?

  • Varje besök på återbruket kostar 400 kronor.

 

Varför införs förändringen?

Återbruken finansieras genom hushållens avfallstaxa. För att främja en hållbar avfallshantering erbjuder vi även små- och medelstora företag möjligheten att lämna sitt avfall mot en avgift på våra återbruk. Tidigare erbjöds våra företagskunder att teckna ett så kallat återbrukskort. Dessvärre visade det sig att flera företag som lämnade avfall hos oss inte hade tecknat ett återbrukskort eller uppgav att de lämnade mindre mängder avfall än vad de egentligen gjorde. Med det nya betalningssystemet får företagen stå för sina egna kostnader, vilket är rättvist för alla. Förändringen kommer samtidigt att bidra till en ökad miljönytta när våra företagskunder besöker våra återbruk mer sällan med mer avfall. Vi tror även att köbildningen kommer att minska på återbruken.

 

Har du frågor om din faktura?

Kontakta vår marknadsenhet: marknad@vafabmiljo.se

 

Vill du veta mer?

Här hittar du mer information om det nya debiteringssystemet för företag.

Andra nyheter