Matavfall blir biogas och biogödsel – ett miljövänligt kretslopp av energi och växtnäring

Vafabmiljös biogasanläggning ligger på Gryta avfallsstation i Västerås. Där rötas matavfall från hushåll och restauranger tillsammans med paketerat och opaketerat livsmedel, samt fettavskiljarslam från storkök. Genom rötningen kan vi framställa både biogas och biogödsel. Biogasen används som ett miljövänligt lokalproducerat fordonsbränsle till personbilar, bussar och renhållningsfordon. Biogödseln används av lantbrukarna som organisk växtnäring på åkrarna i Mälardalen. Genom att ta tillvara på matavfall och fettavskiljarslam skapas ett miljövänligt kretslopp av energi och växtnäring.