Vi är vinnare!

VafabMiljö tilldelades Västmanlands miljö- och klimatpris 2021 – mycket tack vare sin uppgraderade biogasanläggning. – Det är ett erkännande och uppskattning som visar att det vi gör är viktigt, säger Carina Färm, förbundsdirektör på VafabMiljö.

Västmanlands landshövding, Vafabmiljös förbundsdirektör och kemiingenjör tar emot pris och diplom. Västmanlands landshövding, Vafabmiljös förbundsdirektör och kemiingenjör tar emot pris och diplom.

Priset delades ut av landshövding Minoo Akhtarzand, tillika ordförande för Miljö- och klimatrådet vid en ceremoni på slottet i Västerås. Det var en glad förbundsdirektör som tog emot utmärkelsen.

  • Det är ett erkännande och uppskattning som visar att det vi gör är viktigt. Verkligen jättekul, säger Carina Färm, förbundsdirektör på VafabMiljö.
  • Ett annat perspektiv är att samhället får info om att biogasproduktion är en viktig del i klimatsatsningarna. Vi får hjälp att sprida att matavfall ska samlas in i den bruna påsen och att man då bidrar till lokal produktion av fossilfri energi, fortsätter hon.

”Västmanlands miljö- och klimatpris 2021 tilldelas VafabMiljö för den nya biogasanläggningen. VafabMiljö har under lång tid producerat biogas från rent matavfall till miljöfordon i Västmanland och biogödsel till lantbrukare. Med den nya effektivare anläggningen kan nu även förpackat livsmedel från butiker omhändertas. Teknik för att producera flytande biogas till industri och tunga fordon har tagits fram. Transportindustrin står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige och den nya toppmoderna biogasanläggningen kommer att bidra till en minskad klimatpåverkan. VafabMiljö bidrar genom denna anläggning till att göra Västmanland till en miljö- och klimatförebild.”

Carina Färm tycker att det är extra roligt att just den nya biogasanläggningen lyfts fram i motiveringen.

  • VafabMiljö gör ju många saker som bidrar till hållbar utveckling, men det är biogasanläggningen som varit i fokus de senaste två åren och som nu står klar. Och ja – vi har investerat och satsat stort i den här nya anläggningen för att kunna ta tillvara matavfall och nu även förpackat livsmedel på ett klimatsmart sätt i många år framöver, säger hon.
  • Det är ett viktigt bidrag till en hållbar utveckling och vi är glada att miljö- och klimatrådet förstår och vill uppmärksamma det.

Det här är klimatpriset

Västmanlands miljö- och klimatråd beslutade 2018 att införa ett miljö- och klimatpris. Priset instiftades för att uppmärksamma en enskild person eller en organisation, som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att främja länets miljö- och klimatarbete. Urvalskriterierna för att bli nominerad är bland annat miljönytta, nytänkande och om arbetet främjar länet.

Tidigare vinnare
2018: food2change
2019: FlexiClean2020:
Elektriker ́n i Dingtuna

KÄLLA: LÄNSSTYRELSEN

Läs fler artiklar taggade som: Reportage

Relaterade artiklar