Svenska kyrkan ersätter olja med biogas i sitt krematorium

Hovdestalund i Västerås satsar på fossilfri energi i kyrkans strävan efter att minimera miljöpåverkan: – Detta är ett av flera steg i att uppfylla miljömålen, säger Anica Norman, fastighetsförvaltare vid Svenska kyrkan.

Kvinna står framför kapell. Kvinna står framför kapell.
Anica Norman, fastighetsförvaltare på Svenska Kyrkan framför kapellet och skorstenen på gamla anläggningen. Den nya anläggningen planeras att byggas i en dunge i närheten. Foto: Per Groth

Det finns 23 kyrkogårdar inom Västerås kyrkliga samfällighet – varav Hovdestalund är den största med en yta på 35 hektar. 

Nu går Hovdestalund även i bräschen för en unik satsning på fossilfri energi. Genom att köpa biogas från Vafabmiljö kan de på sikt sluta använda olja vid det nya krematoriet på Hovdestalund i Västerås.

– Svenska kyrkan har i övergripande miljömål på nationell nivå bland annat en modell på fastighetsförvaltning som bidrar till att uppfylla Sveriges klimatmål och strävar efter att minimera miljöpåverkan från drift, underhåll och förändring samt utveckling i lokalförsörjning. Detta är ett av flera steg i att uppfylla miljömålen. Vi strävar efter att flera krematorium ska ändra från vanlig olja till alternativa energikällor, säger Anica Norman, fastighetsförvaltare hos Västerås Pastorat inom Svenska kyrkan.

I dagsläget omsätter Svenska kyrkan i Västerås cirka 100 kubikmeter olja per år och avser att ersätta denna energikälla med biogas. Det motsvarar ungefärligen 100 000 normal kubikmeter gas, eller cirka 5 procent av Vafabmiljös egenproduktion av biogas i dagsläget.

Roger Engstrand, ingenjör avdelning Process och Underhåll Vafabmiljö, är glad över samarbetet med Svenska kyrkan.

– Vafabmiljö ser mycket positivt på Svenska kyrkans satsning på Hovdestalund. Svenska kyrkan fasar ut fossil energi och ersätter den med närproducerad fossilfri energi, helt i takt med ställda klimatmål, säger han.

Genom att köpa biogas av Vafabmiljö kan Svenska kyrkan i Västerås även ansöka om stöd från det så kallade Klimatklivet. Det är Naturvårdsverkets investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen har beslutat om.

Läs fler artiklar taggade som: Reportage, Utvinna energi

Relaterade artiklar