Närsorterat blir verklighet för alla hushåll

Tänk dig att du bara kan gå några steg från din dörr när du vill bli av med de urdruckna mjölkpaketen och de tomma äppelmosburkarna. För många som bor i lägenhet är det redan en verklighet. Men nu ska det bli verklighet för alla. Just nu testar nämligen Vafabmiljö en ny typ av förpackningsinsamling i tre områden i Västerås.

flickor på äng flickor på äng
olika kärl olika kärl

Den nya lösningen består av ett stort kärl på 370 liter med två fack för pappers- och plastförpackningar, ett kärl på 240 liter med fack för mat- och restavfall, samt fyra mindre kärl för färgat och ofärgat glas, metall och i nuläget också tidningar. Konceptet testas under våren hos 160 hushåll med olika förutsättningar. Allt ifrån kedjehus med begränsade utrymmen i en carport, till landsbygd med kärlen placerade vid åkerkanten.

Testar även för en bra arbetsmiljö

– Vi testar om utrymmet i kärlen räcker till för de boende, om kärlen får plats i olika boendemiljöer och hur lösningen fungerar för chaufförerna, så att det blir en bra arbetsmiljö. Under testets gång kommer vi göra
både enkäter och djupintervjuer. När testet är klart, gör vi en analys och utvärdering för att se om det är den här lösningen vi ska införa i hela regionen. Men det är viktigt att poängtera att den här lösningen bara är ett test än så länge, det är inte en lösning som är huggen i sten, säger Anders Ericsson, kommunikationsstrateg på Vafabmiljö.

Flera kommuner i landet har infört så kallade fyrfackslösningar med plats för fyra sorters material i samma kärl. Vafabmiljö satsar i stället på en tvåfackslösning.

– Det innebär att kärlen kan tömmas smidigare och att chauffören inte behöver kliva ur bilen. Vi behöver inte heller köpa nya bilar. Vi kan bygga om nuvarande sopbilar istället, berättar Anders.

Vafabmiljö provar också en ny app i samband med testet av de nya kärlen. Med den appen får du en notifikation när det är dags att ställa ut de olika kärlen för tömning. Genom appen kommer Vafabmiljö även snabbt kunna komma i kontakt med dig när det gäller till exempel halka, utebliven tömning eller annan driftinformation.

I appen kan du även få tillgång till tips och trix, sorteringsguider och andra nyheter som rör din sophämtning.

Smidigare för hushållen

Det finns f lera anledningar till att Vafabmiljö testar nya lösningar för förpackningsinsamling. En viktig anledning är en ny lag som handlar om fastighetsnära insamling. 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige kunna sortera
förpackningar av plast, metall, papper och glas nära sitt hem. Vafabmiljö kallar det för ”Närsorterat”. En annan anledning är att det ska bli smidigare för hushållen att återvinna förpackningar. Att det blir närmare sänker
tröskeln för att sortera, det blir helt enkelt lättare att göra rätt.

Behöver byggas nytt

För dig som bor i lägenhetshus kanske inte skillnaden blir så stor om du redan idag har nära till en miljöbod där du kan sortera förpackningar. Men i de områden där det inte finns kommer det behöva byggas nya miljöbodar, markbehållare eller andra lösningar för att skapa utrymme för förpackningssortering nära husen.

Till dess att alla har fått en fastighetsnära insamling är det återvinningsstationerna som gäller för att återvinna förpackningar av glas, papper, metall och plast. Sedan januari i år är det inte längre producentorganisationerna som har ansvaret för återvinningsstationerna, dessa tog Vafabmiljö över vid årsskiftet i egenskap av kommunalförbund.

Sortering bra för miljön

Tanken är att återvinningsstationerna ska avvecklas på sikt. Det mesta kommer nämligen
kunna återvinnas i de fastighetsnära kärlen. I stället kommer ett färre antal återvinningsstationer finnas kvar för förpackningar av papper och plast som är så stora att de inte får plats i de vanliga kärlen.

– I dag hamnar alldeles för många förpackningar som skulle kunna återvinnas i soppåsen och bränns upp. Det är dåligt, både för människor och klimatet. När vi erbjuds insamling nära vår bostad sorterar vi mycket
bättre, det är bevisat. Svenskarna vill återvinna. Och det känns så himla bra att kunna erbjuda en sådan lösning, säger Anders.

Läs fler artiklar taggade som: Reportage

Relaterade artiklar