Fler måste bygga med återvunnet

Äntligen börjar det hända saker när det gäller att ta tillvara material och byggnadsdelar vid större rivningar. Men för att materialet verkligen ska användas igen och ersätta nytt byggmaterial, så krävs det många länkar i kedjan, så att den som bygger nytt eller renoverar kan hitta och köpa grejerna som behövs. En sådan länk är företaget Återbygget i Västerås, som Vafabmiljö samarbetar med.

Ett par handskförsedda händer håller i en träplanka Ett par handskförsedda händer håller i en träplanka

Redan innan en rivning påbörjas behöver en återbruksinventering göras, så att återanvändbart material och byggelement kan tas om hand på ett varsamt sätt vid nermontering eller rivning. Sedan sommaren 2020 finns det krav på återbruksinventering inför en rivning. Byggherren har ansvar för detta enligt plan- och bygglagen. Det innebär att en materialinventering ska genomföras av någon med god kompetens och erfarenhet inom området, för att identifiera vilka byggprodukter som kan återanvändas och vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till.

Vafabmiljös Avfallsplan innehåller mål om minskade avfallsmängder och ökad grad av återanvändning. Ska dessa mål nås, så krävs det insatser som gör att återanvändningen kan öka. För att nå målen i Avfallsplanen är vi dock beroende av andra. När Vafabmiljö kommer i kontakt med byggmaterialet är det många gånger för sent. Om materialet har setts som avfall och transporterats ovarsamt in till ett återbruk, är det ofta så skadat så att det är för sent att “rädda det”, när det redan ligger slängt i en container. Det finns så klart undantag och vi jobbar ständigt för att hitta mer material som kommer in till oss, som kan gå till återanvändning i stället för materialåtervinning.

Ett annat sätt att jobba med minskade mängder avfall är att samarbete med andra. Vafabmiljö har under många år samarbetat med välgörenhetsorganisationer och samlat in saker för återanvändning vid våra 18 Återbruk. Sedan en tid tillbaka samarbetar vi även med det sociala företaget Återbygget i Västerås. På sikt har vi som mål att testa en form av insamling av byggmaterial vid någon av Vafabmiljös anläggningar. Men redan nu hänvisar vi våra kunder till dem både för att inventera, lämna och köpa återvunnet byggmaterial.

Det måste bli fart på avsättningen av byggmaterial som tas om hand. Om det ska vara någon idé för den som river eller bygger om, att sortera ut användbara material, måste det finnas köpare. Här behöver både större byggherrar, kommunala verksamheter och “hemmafixare” ändra synsätt och leta återbrukat material i första hand.

Instagram: @aterbygget
Facebook: Återbygget

Återvinnarhuset på Gryta avfallsanläggning Återvinnarhuset på Gryta avfallsanläggning
Återvinnarhuset, vår konferenslokal på Gryta avfallsanläggning, stod klart 1998 och är byggt helt av återbrukat material.
Läs fler artiklar taggade som: Reportage

Relaterade artiklar