Begränsad hjälp på Kundservice från kl 11.00 den 19 april

Nu blir biogasen flytande och öppnar upp för nya marknader

Under pompa och ståt invigdes Vafabmiljös nya anläggning som kan omvandla biogas till en flytande form. – Det här är ett viktigt steg i vårt klimatarbete där vi dessutom är med och bidrar till att utveckla ny teknik inom biogasområdet, säger Henrik Bengtsson, tillförordnad förbundsdirektör på Vafabmiljö.

Till ljudet av bombastisk Hollywoodmusik kom en drönare flygande över Gryta i Västerås. Den flög långsamt fram till Henrik Bengtsson och sänkte ner en nyckel på en tråd som han greppade tag i. Han gav nyckeln till Staffan Jansson (S), ordförande i Vafabmiljös direktion som låste upp dörren till anläggningen – och till sist klippte de tillsammans av ett band som tillkännagav att en helt unik anläggning nu är i drift.

 

– Det känns otroligt roligt. Det här ger oss möjligheter att på sikt bli självförsörjande och slippa köpa in flytande biogas från andra producenter. Liknande anläggningar finns redan när det gäller storskalig produktion, men vi blir nu en av de första med att kunna producera flytande biogas i mindre skala, säger Henrik Bengtsson.

 

Att kyla ner biogas till flytande form, så kallad LBG (Liquefied Biogas), gör att den enklare kan lagras och transporteras. Det som gör Vafabmiljös nya anläggning unik är alltså att den kommer att producera LBG i relativt liten skala.

 

Henrik Westman, projektledare på Vafabmiljö, berättar att anläggningen har en så kallad förvätskningskapacitet på knappt 2 ton per dygn, eller drygt 9 GWh per år.

 

– Vårt interna behov av LBG är idag cirka 5 gigawattimmar per år. Det innebär att den här anläggningen även på sikt kan komma att ge oss möjligheter att leverera biogas i flytande form till den tunga transportsektorn, industrin eller sjöfarten, säger han.

 

Projektet genomfördes med statligt investeringsstöd från Energimyndigheten. Detta stöd har administrerats av Energigas Sverige och ingår som en del i ett landsomfattande program med syfte att främja utveckling och användning av flytande biogas.

 

Staffan Jansson hyllade alla som bidragit till att den nya LBG-anläggningen nu är en verklighet:

 

– När vi började hålla på med biogas en gång i tiden var det vissa som var tveksamma och undrade om det skulle fungera. Idag är biogas en självklarhet, sa han i sitt invigningstal.

tre män står på en scen tre män står på en scen
två män har klippt invigningsbandet två män har klippt invigningsbandet

Johan Laurell, Energigas Sverige och Henrik Westman, Vafabmiljö under invigningsceremonin.

 

Staffan Jansson (S) och Henrik Bengtsson, tf förbundsdirektör fick äran att klippa bandet som invigde anläggningen.

Läs fler artiklar taggade som: Artikelserie

Andra delar i artikelserien