Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Miljöinformation biogas 2021

Vår fordonsgas som vi producerar och levererar har väldigt låg klimatpåverkan. Råvaran består till största delen av slam och matavfall och rester från spannmålstillverkning.

Klimatpåverkan

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 6,9 g CO2ekv/MJ (LCA)

diagram klimatpåverkan biogas 2021 diagram klimatpåverkan biogas 2021
Läs fler artiklar taggade som: Artikelserie

Andra delar i artikelserien