Miljöinformation biogas 2021

Vår fordonsgas som vi producerar och levererar har väldigt låg klimatpåverkan. Råvaran består till största delen av slam och matavfall och rester från spannmålstillverkning.

Klimatpåverkan

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 6,9 g CO2ekv/MJ (LCA)

diagram klimatpåverkan biogas 2021 diagram klimatpåverkan biogas 2021
Läs fler artiklar taggade som: Artikelserie

Andra delar i artikelserien