Afrikansk svinpest – så påverkas vi

Vafabmiljös krisledningsstab är aktiverad sedan det stod klart att Afrikansk svinpest finns i landet. Det första pestsmittade vildsvinet som hittades fanns i närheten av vår avfallsanläggning i Fagersta. Vi samverkar med Jordbruksverket och följer deras rekommendationer samt håller oss löpande uppdaterade om läget.

På den här sidan kan du läsa samtliga nyheter vi har skrivit med anledning av svinpesten och du hittar även frågor och svar nederst på sidan. 

Vanliga frågor

För dig som privatperson, inte alls. Vi har varit i kontakt med Jordbruksverket för att få vägledning och beskrivning kring hur vi kör i och utanför den smittade zonen samt även när vi korsar zonen. Jordbruksverket bedömer att våra transporter inte utför någon betydande risk och att vi kan fortsätta hämta avfall i och utanför den smittade zonen.

Matavfallet förvaras sedan våren 2022 i ett tält där vildsvin inte kan komma in, i väntan på vidare transport till biogasanläggningen. Restavfallet tippas av på en platta och lastas under dagen om på container och körs i väg. En åtgärd vi genomförde vid det första smittfallet var att omgående lasta restavfallet direkt i en container. Jordbruksverket har dock gett oss direktiv att just nu låta restavfallet vara kvar för att hålla vildsvinen i området.

Återbruket i Norberg är det som ligger närmast Fagersta, cirka 1,5 mil. Vi har utökat öppettiderna där för att kunna ta emot Fagerstaborna. 

Öppettider:
Måndag – torsdag 7–19
Fredag 7–16
Lördag – söndag 10–15

Vi har varit i kontakt med Jordbruksverket för att få vägledning och beskrivning kring hur vi kör i och ur den smittade zonen. Jordbruksverket bedömer att våra transporter inte utgör någon betydande risk och att vi kan fortsätta med att hämta avfall i och ur området. När fordon, främst sopbilar, lämnar avfallsstationen i Fagersta, rengör vi och desinficerar däck och hjulhus innan de lämnar området. Läs även vår samlade information här: Driftinformation – Vafabmiljö Kommunalförbund 

När fordon, sopbilar och andra transportfordon, lämnar anläggningen i Fagersta, rengör vi och desinficerar däck och hjulhus innan de lämnar området. Material som redan ligger på anläggningen får vara kvar där tills vi identifierat ett säkert sätt att frakta det därifrån.

Vi kommer att behöva genomföra åtgärder, både på kort och lång sikt. Hur vi behöver anpassa avfallsanläggningar efter den nya situationen är lyft på nationell nivå. Vi gör det med Avfall Sverige, tillsynsmyndigheter och andra berörda myndigheter.

Vi har deltagit i två informationsmöten med bland annat Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och arbetar löpande med kommunikation till våra kunder och andra intressenter. Kommunikationen sker både genom dialog mellan kund och våra anställda på kundservice. Dessutom publicerar vi löpande information på vår webbplats och i sociala medier.

Ja. Det körs direkt till biogasanläggningen från Fagersta. 

Eftersom smittan avdödas effektivt på biogasanläggningar med hygienisering finns ingen risk att föra vidare smittan när man gödslar med hygieniserad biogödsel på åkermark. Enligt WHO dör viruset vid 56° C/70 minuter eller 60° C/20 minuter. Vi hygieniserar vid 55-56 C i 10 timmar.

Det är viktigt att komma ihåg att vi inte har brustit i någon lagstiftning och att våra tillsynsmyndigheter inte har haft några synpunkter vid tillsynen av oss.  Med det sagt behöver vi agera utifrån den nya riskfaktorn – vi har afrikansk svinpest i Sverige för första gången. Och vi kommer att behöva anpassa avfallsanläggningarna i Sverige för svinpest – och för andra smittorisker. Vi har lyft frågan till vår branschorganisation, Avfall Sverige. De kommer nu att sätta ihop en grupp, där vi på Vafabmiljö är med, för att ta fram en tydlig vägledning som kan bli en praxis för hela avfalls-Sverige. Jordbruksverket, Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA), Livsmedelsverket och Naturvårdsverket kommer att bjudas med att delta i arbetet.