Ingen asbest till återbruken från 27 maj 2024

Fr.o.m. 27 maj 2024 kommer vi inte längre att ta emot asbest på återbruken. I syfte att stärka skyddet för miljö och hälsa kommer vi nu endast att ta emot asbest på de större avfallsstationerna.

närbild på asbestfibrer närbild på asbestfibrer

Från och med 27 maj 2024 kommer vi inte längre att ta emot asbest på återbruken. I syfte att stärka skyddet för miljö och hälsa kommer vi nu endast att ta emot asbest på avfallsstationerna Annelund i Enköping, Isätra i Sala, Norsa i Köping, Sänkmossen i Fagersta och Gryta i Västerås. Som privatperson kan du lämna upp till 50 kg inplastad asbest utan transportdokument. För mängder som överstiger 50 kg krävs transportdokument och en avgift baserad på vikt.

För verksamheter är transportdokument obligatoriska för all asbestinlämning, och volymer som överstiger ett ton kan endast tas emot på vår anläggning på Gryta, Västerås.

Vi ber alla våra kunder att noga följa dessa nya riktlinjer för att säkerställa en säker och ansvarsfull hantering av asbest.

Läs mer om asbest och hantering här.

Sorteringsguiden

Få reda på hur du bäst sorterar ditt avfall.