Smart återbruk för byggmaterial

Byggbranschen är en av de största skaparna av avfall i Sverige. Det vill Återbygget ändra på. –Det är vansinnigt hur många fina användbara produkter, ibland helt oanvända, som slängs helt i onödan, säger Pelle Holst, vd på Återbygget, som Vafabmiljö samarbetar med.

Anna Lagergren, affärsutvecklare, Pelle Holst, vd och Johan Hamrin, butikschef på Återbygget i Västerås. Anna Lagergren, affärsutvecklare, Pelle Holst, vd och Johan Hamrin, butikschef på Återbygget i Västerås.
Anna Lagergren, affärsutvecklare, Pelle Holst, vd och Johan Hamrin, butikschef på Återbygget i Västerås. Anna Lagergren, affärsutvecklare, Pelle Holst, vd och Johan Hamrin, butikschef på Återbygget i Västerås.

Ribbstolar från en gympasal, överblivna gipsskruvar, vackra trädörrar från en restaurang som skulle renoveras, knallgula lampor i industristil från ett nedlagt postkontor. Återbyggets lager i Västerås är fyllt av produkter som företaget har tagit hand om vid renoveringar och rivningar.
– Titta på de där elevskåpen, säger Pelle och pekar på ljusa träskåp som står lutade mot en vägg. En byggare hörde av sig till oss när han förstod att 300 skåp skulle slängas i en container. Han tyckte det var helt galet. Nu har de i stället hamnat på en skola i Rättvik, som kunde köpa de här skåpen tack vare det låga priset, säger Pelle nöjt.
Idén till Återbygget fick Pelle och kollegan Johan Hamrin, butikschef på Återbygget, när de jobbade som hantverkare.
– När en villa renoveras slängs byggmaterial i container efter container. Hur mycket spill blir det inte då när man renoverar en större fastighet, tänkte vi.

Cirkulära flöden

2021 blev Återbygget verklighet. Syftet med företaget är att skapa cirkulära materialflöden inom byggindustrin. Att byggmaterial används igen i stället för att det slängs i en container. Steg 1 i processen är att Återbygget är med och gör en så kallad återbruksinventering när till exempel en skola ska rivas, en inventering som det numera faktiskt finns ett lagkrav på att göra vid en rivning.
–Då tittar vi på vilka byggprodukter som kan återanvändas. Tanken är att återanvända så mycket som möjligt på plats. En dörr går utmärkt att använda f lera gånger, bara för att nämna ett exempel. Sedan kan vissa saker byggas om för att få en ny funktion. Det som inte kan användas i fastigheten demonterar vi försiktigt ned, så att det sedan kan renoveras om det behövs och sedan säljs det vidare till någon annan som behöver det.
I Återbyggets webb-butik säljs allt från 100 år gamla pardörrar till toppmodern LEDbelysning, marksten och cykelställ. Butiken har även öppet fysiskt ett par gånger i veckan.
– Äntligen, säger många som kommer hit. De vill fynda hållbart. Människor hittar hit och det är en härlig känsla, säger Pelle.

Socialt företag

 Återbygget är ett socialt företag, en verksamhet vars mål är att göra samhällsnytta. Vinsterna återinvesteras i verksamheten. Idag jobbar sju personer på företaget, men de blir fler i takt med att efterfrågan på tjänsterna och produkterna ökar.
– Det går i en rasande fart och det är inga problem att rekrytera. Många vill vara med och bidra i den här verksamheten. På sikt vill vi också samarbeta med människor i utanförskap och erbjuda dem jobb hos oss i en trygg miljö, berättar Pelle. Att arbeta med återbrukat material kräverdock nytänk.
– Hela byggbranschen behöver tänka om. Att jobba med återbruk kräver en mer flexibel planering. Vi behöver också hitta nya lösningar, bara ett exempel är att vi behöver hitta ett sätt att kvalitetsmärka produkter som har plockats ned från sin ursprungliga plats. Det finns inga processer för det.

Lönsamt med återbruk

– Sedan behöver vi få fastighetsägarna att förstå att det är lönsamt att jobba med återbruk. Att reparera en luftvärmeväxlare, i stället för att kassera den och köpa en ny tjänar vi både pengar och koldioxid på. Pratar vi pengar förstår alla och då är det faktiskt lättare att göra skillnad, säger Pelle.
Men han menar att utvecklingen ändå går åt rätt håll. Det är numera lag på att göra en återbruksinventering av någon med kompetens på området vid rivningar, det kommer snart ett tak för hur stor miljöbelastning en nyproduktion får ha och alla bygglov kräver en klimatdeklaration. Människor blir också allt mer miljömedvetna.
Vafabmiljö och Återbygget har inlett ett samarbete och på sikt är det tänkt att både privatpersoner och företag enkelt ska kunna lämna byggmaterial för återbruk på ett av Vafabmiljös återbruk. Materialet tas sedan om hand och säljs vidare av Återbygget.
– Arbetet som Återbygget gör innebär att deras kunder kan ta stora kliv uppåt i avfallstrappan. Vi på Vafabmiljö är glada över att kunna samarbeta med dem och bidra till att fler material kan återbrukas, säger Gunnar Weiring, verksamhetsutvecklare på Vafabmiljö.
– En sådan åtgärd gör det smidigare för människor att återbruka. Jag tror att vi alla måste damma av föreställningen att återbruk skulle vara något negativt och vi är på god väg. Omställningen i byggsektorn går faktiskt i rekordfart, avslutar Pelle.


Återbrukade textilplattor som säljs i Återbyggets webbutik Återbrukade textilplattor som säljs i Återbyggets webbutik
Anna skruvar isär en återbrukad byggdetalj med en stor skiftnyckel Anna skruvar isär en återbrukad byggdetalj med en stor skiftnyckel

Relaterade artiklar