Reduktionsfiske kan rädda Mungasjön

Mungasjön i Västerås är övergödd, men nu görs en förstudie som inkluderar reduktionsfiske i sjön. Reduktionsfiske, även kallat biomanipulation, är en metod för att förbättra vattenkvalitén och den ekologiska statusen i övergödda sjöar.

Container full av fisk Container full av fisk

Just nu är Vafabmiljö med och medfinansierar en förstudie i samarbete med Sagåns vattenråd, Västerås stad, Mungasjöns samfällighet och boende runt sjön. Förstudien inkluderar reduktionsfiske av vitfisk i Mungasjön i Västerås kommun. Begreppet vitfisk används ofta för arter inom familjen karpfiskar, såsom mört och brax.

Just nu är VafabMiljö med och medfinansierar en förstudie i samarbete med Sagåns vattenråd, Västerås stad, Mungasjöns samfällighet och boende runt sjön. Förstudien inkluderar reduktionsfiske av vitfisk i Mungasjön i Västerås kommun. Begreppet vitfisk används ofta för arter inom familjen karpfiskar, såsom mört och brax. 

Förstudien görs dels för att lära mer om fiskbeståndet i sjön och vilka andra åtgärder som krävs, och dels för att direkt minska vitfiskbeståndet. Reduktionsfisket i Mungasjön är en del av ett större projekt för att minska övergödningen i Sagån och Svartån där man jobbar med lantbrukare och markägare för att minska näringsläckaget och hålla kvar näringen där den gör nytta.

Man tömmer fisk i container Man tömmer fisk i container
Det är Klaravatten som utför förstudien och reduktionsfisket.

Flera åtgärder genomförs för att bidra till att på sikt återskapa den ekologiska balansen i sjön. Mungasjön är som många andra sjöar sänkt, och det i kombination med tillförsel av näringsämnen påverkar hela näringskedjan. Vattnet har blivit grumligare vilket missgynnar rovfiskar i sin jakt på fisk och vitfisken ökar. Detta späds på av att bottenlevande vitfisk ytterligare ökar grumligheten genom att röra upp sedimenten som frigör fosfor.

Vi är stolta samarbetspartners, och fisken lämnas självklart till vår biogasanläggning för att bli drivmedel.

Markägare och lantbrukare får gärna kontakta Åtgärdssamordnaren för Sagån eller Åtgärdssamordnaren för Svartån om de har idéer eller förslag på åtgärder som kan minska näringsläckaget från deras mark. Dessa åtgärder verkar ofta för fler syften i landskapet såsom biologisk mångfald och flödesutjämningar av vatten.

Kontakta Åtgärdssamordnarna för mer information:

För Sagån: Viktor Karvinge, viktor.karvinge@lansstyrelsen.se, 010-224 93 88, 072-545 60 17

För Svartån: Linnea Svärd, linnea.svard@vasteras.se, 021-39 25 78

Läs fler artiklar taggade som: Reportage, Utvinna energi

Relaterade artiklar