Vafabmiljö står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur vafabmiljo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vafabmiljo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på kommunikation@vafabmiljo.se. Du kan även fylla i vårt kontaktformulär. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på kommunikation@vafabmiljo.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Länk till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Vi beskriver innehåll, där bristande förenlighet med lagkraven råder, inom olika kategorier.

Tredjepartsprodukter

På sidan Press & Media finns idag en lösning som synliggör information från annan leverantör och den kommer att bytas ut mot en ny lösning under 2024. Just nu är tjänsten inte fullt tillgänglig för personer utan syn eller med nedsatt syn.

På sidan tjänster/se din hämtningsdag finns idag en lösning som synliggör information från annan leverantör och den kommer att bytas ut mot en ny lösning under 2024. Just nu är tjänsten inte fullt tillgänglig för personer utan syn eller med nedsatt syn.

Våren 2024 testar vi insamling av förpackningar hos småhus. Samtidigt testar vi ”Avfallsappen”, en app för aviseringar och annan kommunikation med berörda i testområdet. Om vi beslutar oss för att använda Avfallsappen till alla våra kunder kommer en tillgänglighetsgranskning av genomföras.

Illustrationer

Ur ett tillgänglighetsperspektiv är text att föredra framför grafiska element. Till exempel kan webbläsaren inte upptäcka eventuell text i rastrerade bilder. Läsaren kan heller inte förstora dessa bilder utan att bildkvaliteten försämras märkbart.

De flesta illustrationer på webbplatsen är tillgängliga, men det finns brister i illustrationer under den ingång på webbplatsen som handlar om Om oss/Organisationen samt Om oss/Vår historia. Illustrationerna innehåller mycket text och information som gör att dessa inte är fullt tillgängliga för personer utan syn eller med nedsatt syn. Dessa illustrationer är dock uppladdade som SVG-filer för att underlätta tillgängligheten för läsare med synnedsättning. SVG-filer är vektoriserade och kan förstoras utan kvalitetsförlust. Vi har dessutom använt elementet <text> i SVG-filerna vilket gör att texten kan identifieras av webbläsare och vi upprätthåller förhållandevis hög tillgänglighet på dessa två illustrationer.

Dessa illustrationer kommer att ses över under 2024.

Bilder

De flesta bilder på webbplatsen är tillgängliga, men det finns brister i vissa av bilderna när det kommer till alternativ text samt transkribering av innehåll. Detta gör att dessa inte är fullt tillgängliga för personer utan syn eller med nedsatt syn.

Vi arbetar löpande med att förbättra bildernas tillgänglighet.

Dokument

De flesta dokumenten på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade, det finns fortfarande brister i dokument under den ingång på webbplatsen som heter Digital anslagstavla samt Kundservice/Nedladdningsbara filer. De flesta av dokumenten saknar uppmärkning, textalternativ, tabellrubriker, titel och/eller språkuppmärkning.

Vi förbättrar alla dokument löpande och vid behov.

Video och ljudinspelningar

Video och ljudinspelningar under Skola & utbildning är idag inte transkriberade eller textade. I de fall de är textade saknar de så kallade dolda undertexter.

Video- och ljudinspelningarna är:

 • Inspirationsfilm till förskolepjäsen
 • Ljudbok – Max och Mini på stranden
 • Undervisningsfilm om miljö för skolelever i högstadiet/gymnasiet
 • Undervisningsfilm om miljö för skolelever i lågstadiet
 • Undervisningsfilm om miljö för skolelever i mellanstadiet
 • Undervisningsfilm om miljö för SFI
 • Undervisningsfilm om Bränsleplattan
 • Undervisningsfilm om Nya deponin
 • Undervisningsfilm om Gamla deponin

Vi förbättrar alla video- och ljudinspelningar löpande och vid behov.

Oskäligt betungande anpassning

Vafabmiljö åberopar inga undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Typ av dokument som vi publicerat före 23 september 2018 som saknar korrekt uppmärkning:

 • Deponi 2009, Gryta, domslut M28110-05
 • Deponi 2009, Gryta, hela domen M28110-05

Filmer som vi publicerat före 23 september 2020, som saknar syntolkning och i några fall även undertext:

 • Sopbilen – en dag med farbror Bengt
 • Sopbilen – en dag med farbror Bengt, del 2

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av vafabmiljo.se.

Senaste bedömningen gjordes den 13 september 2022.

Webbplatsen publicerades den 14 september 2022.

 • Redogörelsen uppdaterades senast den 12 februari 2024.