Små förändringar som gör skillnad

Numera äts all frukt upp på fruktstunden och borden torkas med fibertrasor i stället för papper. Förskolan Skogsgläntan i Fagersta gjorde små enkla förändringar i sin verksamhet för att minska avfallet.

På förskolan Skogsgläntan i Fagersta ligger små vantar, jackor och tröjor lagda på en hylla. Här kan föräldrarna lämna kläder som barnen har växt ur, som i stället kan komma till användning av andra barn på förskolan. Skogsgläntan har jobbat med hållbarhet sedan förskolan öppnade 2020, men personalen insåg att det ändå fanns mer att göra. 

När förskolorna Skogsgläntan och Björksta blev tillfrågade att vara med i Vafabmiljös pilotprojekt för att minska avfallet fanns det ingen tvekan om att de skulle vara med. 

– Det finns alltid mer man kan göra för miljön, så det kändes helt rätt, säger Helena Larsson, förskollärare på Skogsgläntan. 

I pilotprojektet används Göteborgsmodellen, en metod för att arbeta förebyggande med avfall inom förskola, skola och äldreomsorg. Den innehåller en smart checklista om allt från hur du kan återanvända spill från pyssel till att låta barnen vara sparsamma med pappershanddukar.  

Anna Malmström, avfallsstrateg på Vafabmiljö, kom till förskolan och gjorde en avfallsvandring tillsammans med personalen. De gick helt enkelt igenom de olika rummen på förskolan, tittade på checklistan och pratade om hur avfallet skulle kunna minskas och förebyggas i olika situationer.  

– Vi kom på en massa bra saker som vi kunde göra. Det handlar om små, enkla saker, men som ändå gör skillnad, berättar Helena. 

Skär upp frukt efter behov 

Personalen började torka borden med fibertrasor som kan användas f lera gånger i stället för att torka med hushållspapper. De fyllde på med färre pappershanddukar på toaletterna för att undvika att barnen fick med sig för många på en gång. De tog bort tossorna och föräldrarna fick i stället ta av sig skorna när de skulle hämta barnen. 

Tidigare skar personalen upp frukten innan fruktstunden, vilket ofta resulterade i att frukt som ingen ville ha fick slängas. Numera tar de med skärbräda och kniv och skär upp frukten på plats i stället, så att bara den frukten som barnen vill äta skärs upp. Det har också varit viktigt att involvera barnen i arbetet med att minska avfallet. 

Barnen är med och sopsorterar 

– De får vara med och sopsortera och de får lära sig att hushålla med papper och inte dra ut hur mycket papper som helst när de är på toaletten. De får lära sig att ta fler mindre portioner i stället för en stor portion som de kanske inte orkar äta upp. De ritar också ofta på laminerat papper, teckningar som sedan kan suddas ut och ritas på igen. Barnen är nyfikna och lär sig nya saker hela tiden, säger Helena.

 


Nu har det gått sex månader sedan Skogsgläntan gick in i projektet. De förändrade rutinerna har blivit vardag.
 

– Lärdomen är att även om du tror att du kan göra mycket, så går det alltid att göra mer och små förändringar kan verkligen göra skillnad. Sedan är det oerhört viktigt att barnen är delaktiga, de är ju vår framtid, avslutar Helena. 

TEXT SANNA CASSON FOTO THOMAS RISSVEDS 

Läs fler artiklar taggade som: Reportage

Relaterade artiklar