Let’s talk rubbish

Att så små tankefrön och inspirera till en hållbar framtid, det är Kaj, Natalies och Emilias uppgift som miljöinformatörer. Varje år träffar de omkring 5 000 barn och vuxna som vill ta del av deras kunskap om hur vi kan leva mer hållbart.

Kaj och Emilia sitter sällan stilla i sitt jobb. När vi träffas har de varit ute i en gymnasieskola i Köping samma dag och pratat om hur vi kan använda våra resurser på ett bättre sätt.  

– Först var eleverna lite tysta, men efter ett tag kom de i gång. Det är roligt när det som vi pratar om skapar engagemang. Barn och unga ställer ofta väldigt raka frågor och det finns ett stort intresse för miljön ute i klasserna, säger Emilia. 

Viktig dialog med eleverna 

Kaj och Emilia har olika teman som de pratar kring när de åker ut till skolor. Det kan vara allt från sopsortering till hur vi kan minska konsumtionen. För de yngsta brukar de skriva några ord på tavlan som de utgår ifrån och för de äldre använder de ofta talande bilder i en digital presentation. Men framför allt har de en dialog med eleverna och plockar upp det som engagerar just dem. 

– Många barn är oroliga för vad som ska hända med miljön i framtiden om vi inte tar hand om vår planet. Där har vi en viktigt uppgift att fylla i att lugna eleverna och att göra dem medvetna om att vi inte har oändligt med resurser, men att vi faktiskt kan påverka vår framtid genom att källsortera och återvinna, säger Kaj. 

När de träffar de äldre barnen pratar de mer om konsumtion. Att bli mer medveten om vad man köper, att satsa på bra grejer som håller länge. 

– Vi vill skicka med barnen att de kan påverka och att det lilla de gör faktiskt spelar roll, säger Emilia. 

Utbildning för Steam Hotel 

Skolinformationen är den största delen av miljöinformatörernas arbete, men de riktar sig också till vuxna. Emilia och Natalie har exempelvis utbildat 200 medarbetare på Steam Hotel i Västerås hur de kan bli mer resurseffektiva och bättre på att öka sorteringen. Även bostadsrättsföreningar och bostadsbolag har fått utbildningar av Vafabmiljö. 

– Det finns en annan miljömedvetenhet i dag än när jag började i den här branschen på 80-talet. Det är till och med lite inne att jobba med hållbarhetsfrågor och dessutom så kostar dålig sortering pengar, säger Kaj. 

Även sättet Vafabmiljö informerar på har förändrats. Från att nästan bara undervisat på plats gör informatörerna idag guidade verksamhetsbesök, företagsutbildningar och digital information till både skolor och andra organisationer. De har också spelat in podden ”Let’s talk rubbish”, där de pratar om stegen i avfallstrappan: deponering, energiutvinning, återvinning och återanvändning. Och snart kommer även ett poddavsnitt om minimering. Genom podden kan de nå ut med sitt budskap till fler. För barn i förskoleklass har Kajs och Emilias kollega Natalie gjort föreställningen ”Jonas och bananen”. Natalie har varit utklädd till en banan och pratat mycket om hur viktigt det är att ta hand om våra matrester och chauffören Jonas har varit med och visat upp sin sopbil, ett lekfullt sätt att prata om utmaningarna.  

Miljöinformatörerna åker ut till alla kommunerna som tillhör Vafabmiljös upptagningsområde. 

Vad är det bästa med att vara ute och träffa elever i skolorna? 

– Det är oerhört inspirerande. Barnen är så engagerade i miljöfrågan. Om de skulle få bestämma så skulle det se bättre ut på jorden. Vi blir också mottagna på ett jättefint sätt och känner oss ibland som idoler. Vi får till och med skriva autografer ibland, skrattar Kaj. 

– Vi har många härliga samtal med barnen och de är också vår framtid. De växer upp så småningom och då är det viktigt att de har med sig det här tänket från början, avslutar Emilia. 

Kort fakta om miljöinformatörer 

  • Vafabmiljö har tre miljöinformatörer som jobbar med att inspirera barn och vuxna till en hållbar framtid. 
  • De åker ut i skolor och gör även arbetsplatsbesök. 
  • De jobbar också med digital information för att nå ut med sitt budskap till fler. 


Läs mer
vafabmiljo.se/miljoinformator 


Tips!
 

Missa inte podden ”Let’s talk rubbish”. Finns på vafabmiljo.se/podcast samt på acast.com 

 

TEXT SANNA CASSON FOTO LINDA ELIASSON & PERNILLA GUSTAFSSON 

Läs fler artiklar taggade som: Intervju, Reportage

Relaterade artiklar