En lösning som förenklar vardagen

Lisa Dyrberg och hennes familj är några av dem som har fått prova på de nya sopkärlen. – Det är en smidig lösning som jag hoppas ska få fler att sortera mer, säger Lisa.

Familjen Dyrberg har bott i 70-talshusen på Bakplåtsvägen i Skälby i Västerås i snart tio år. Då var barnen små, men nu har de hunnit bli 12 respektive 16 år. Att sortera soporna har alltid varit en självklarhet för familjen. Under diskbänken har de en ”mellanförvaring” med kärl för plast- och pappersförpackningar. När den blir full flyttar de över förpackningarna till större behållare som står i garaget. 

 – Det är bra att göra insamlingen hemma så lättillgänglig som möjligt. Den där mellanstationen under diskbänken är viktig. Annars är risken stor att urdruckna mjölkkartonger blir kvar på diskbänken, speciellt när man har hungriga och tankspridda tonåringar i familjen, säger Lisa.  

Slipper åka iväg 

När behållarna i garaget är fulla brukar familjen fylla bilen och åka till återvinningsstationen. Men nu slipper de det, då de nya kärlen töms i samband med den vanliga sophämtningen. Skälby är nämligen ett av de tre områden i Västerås, där ett femtiotal hushåll har fått prova på Vafabmiljös nya sopkärl under våren. Det handlar om ett stort kärl med plats för plast- och pappersförpackningar, ett kärl med fack för mat- och restavfall och fyra mindre kärl för glas (ofärgat och färgat), metall och tidningar.  

Alla kan göra skillnad 

Mat- och restavfallkärlen töms varannan vecka, plast- och pappersförpackningar var fjärde och de övriga kärlen var sjätte vecka. 

– Det är en jättebra lösning som förenklar vardagen. Vi slipper fylla bilen och åka iväg med allt. Jag tror att den här lösningen skulle kunna få fler att sortera, även de som tidigare tyckt att det varit lite omständligt. 

– Jag jobbar på Mälarenergi där vi energiåtervinner avfall och vi ser att avfallet som kommer till oss innehåller osorterat material. Det påverkar utsläppen av fossil koldioxid negativt. Här blir det tydligt att alla kan vara med och göra skillnad. Att sortera mer och att sortera rätt spelar roll. Så jag hoppas verkligen att testet faller väl ut och att det här blir en permanent lösning, säger Lisa. 

Fakta – Test av nya sopkärl 

Under våren har Vafabmiljö testat nya, fastighetsnära sopkärl med plats för förpackningar. 

Testet görs februari till maj hos totalt 159 hushåll i Kärrbo, Nordanby gärde och Skälby. Vafabmiljö gör enkäter och djupintervjuer med boende och chaufförer under testets gång. När testet är klart gör Vafabmiljö en utvärdering för att se om vi ska gå vidare med den här lösningen. 

TEXT SANNA CASSON FOTO THOMAS RISSVEDS 

Läs fler artiklar taggade som: Reportage

Relaterade artiklar