Foto: Per Groth

Hushåll

Vi på VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och återvinning. Vårt uppdrag sträcker sig över hela Västmanland men också till Enköping och Heby. Här bor fler än 300 000 människor vilket gör att det blir en hel del avfall att ta hand om.

Vårt uppdrag är att ta hand om avfallet på ett bra och miljöriktigt sätt. Kanske har du sett någon av våra sopbilar hämta avfallet på din gård? Vi har dessutom 18 Återbruk (Återvinningscentraler) – där du kan lämna grovavfall (till exempel metallskrot, trädgårdsavfall, möbler och plast) och farligt avfall.

Genom att samla in ditt matavfall (den bruna papperspåsen) tillverkar vi biogas och biogödsel. Nästan alla VL-bussar går på biogas som vi producerar i vår biogasanläggning.

I menyn kan du hitta information om sophanteringen i din kommun, hur abonnemangen fungerar, hur du ska sortera – och mycket mer.

Om du har några frågor som du inte hittar svar på, hör gärna av dig till oss på kundservice@vafabmiljo.se eller 021-39 35 00.