en hand som håller i en brun påse i högt gräs

Hushåll

Varje dag lämnar vi människor avfall efter oss. Allt från bananskal och pappersförpackningar till glödlampor och tuggummi. I vår region bor det över 300 000 människor, vilket gör att det blir en hel del avfall för oss att ta hand om. Vi på VafabMiljö ser avfallet som en resurs. 

Allt ska återanvändas eller återvinnas så långt det bara är möjligt. Vi arbetar med avfallshantering på ett sätt som är långsiktigt och hållbart.

Sortera ditt avfall

För att kunna ta hand om allt avfall på ett bra och miljöriktigt sätt behöver vi din hjälp, både i hemmet och på Återbruket. Genom att du sorterar dina förpackningar och matrester kan vi minska sopberget. Du kan läsa mer om sortering under Sortera rätt.

Våra Återbruk

Återbruket kan du lämna ditt grovavfall. Det är saker som metallskrot, trädgårdsavfall, möbler och plast, men även kläder för insamling och prylar till second hand. Vi har sammanlagt 18 bemannade Återbruk (återvinningscentraler) i Västmanland, Enköping och Heby.