Fakta

Här kan du som lärare läsa om olika miljörelaterade faktan. Motsvarande fakta ligger även under klassrummet men vissa artiklar här är skrivna mer mot vuxna och är därför lite mer förklarande och inte lika övergripande. Vår information utgår till stor del från avfallstrappan som är en modell och EU direktiv som styr hur vi arbetar med att ta hand om avfall.


Minimera

Översta steget på avfallstrappan är det bästa för miljön och då ska vi alltså i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Men hur minskar vi avfallet egentligen? Det är inte så lätt att kasta mindre saker. I slutänden handlar det om hur vi konsumerar varor, om vi inte handlade så mycket skulle vi inte behöva kasta lika mycket.

Återanvända
Det avfall som finns ska vi försöka återanvända, det vill säga använda flera gånger. Det kan man till exempel göra genom att skänka bort gamla saker eller lämna dem till second hand butiker. Att handla på blocket eller låna böcker på biblioteket är också återanvändning.

Återvinna
Om vi inte kan återanvända saker ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag med bland annat förpackningar, glas och tidningar men också genom skrot och wellpapp på återbruken samt genom kompostering eller rötning av matavfall.

Förbränna/Energiutvinna
Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska det energiutvinnas och då går avfallet till förbränning där värmen tas om hand blir till el och värme till våra hus.

Deponera
Vissa material kan vi idag inte återvinna eller elda upp och då läggs det på deponi/soptipp, men idag är det väldigt lite avfall som läggs på deponi.