Om våra skolbesök

Här hittar du vårt grundupplägg för årskurserna. Har ni speciella önskemål om undervisningen får ni gärna framföra det till oss när ni bokar. Det är viktigt att du som lärare är aktiv och deltar under lektionen samt håller ordning i klassrummet.

År 1 (30 minuter)

För dessa klasser ligger fokus på matavfall och batterier, men vi kan också berätta kort om annan sortering t ex papper. Vi berättar om hur bananskalet blir biogas. Vi har med mjukisdjuret Mikro som lever i biogasfabriken. Var lämnar man gamla batterier och varför det är viktigt att de samlas in.

2-3 (40 minuter)

Temat för dessa klasser är hur sorteras förpackningarna, vad händer sedan och att allt kommer ifrån naturen. Även i dessa klasser pratar vi om batterier.

Filmtips inför eller efter besöket: SOPAN – en film om återvinning. Ni hittar den på vår hemsida.

4-6 (45 minuter)

Vi förklarar begreppet avfallstrappan och vad de olika stegen innebär för miljön. Eleverna får lära sig om kretsloppstänk och miljöpåverkan.

Filmtips inför eller efter besöket: SOPAN – en film om återvinning, Outside the box – en film om konsumtion och dess konsekvenser. Båda filmerna finns på vår hemsida.

7-9 (45 minuter)

Ger en powerpoint-presentation om avfall. Hur och var det samlas in, vad det blir av det och varför vi gör som vi gör. Hur påverkar våra vanor vår planet och vad kan vi göra för att ändra på vår mijöpåverkan? Pratar om konsumtionsvanor och miljöpåverkan utifrån avfallstrappan.

Filmtips inför eller efter besöket: Outside the box – en film om konsumtion och dess konsekvenser. Ni hittar den på vår hemsida.

Gymnasiet (45 minuter)

En fördjupad presentation av avfallshanteringen, avfallstrappan och biogas. Vi pratar om vikten av en hållbar framtid. Presentationen anpassas lite beroende på vad eleverna läser. Gymnasiet kan också välja att besöka vår biogasanläggning i Västerås. Se mer under studiebesökssidan.

Filmtips inför eller efter besöket: Outside the box – en film om konsumtion och dess konsekvenser. Ni hittar den på vår hemsida.

SFI (60 minuter)

Anpassas efter gruppens språkkunskap och längd de varit i Sverige i samråd med läraren. Vi ger powerpoint-presentation med mycket bilder och berättar om vår avfallshantering, sortering, återbruk, med mera. Vi förklarar varför och vad som händer med soporna.