Sidan du söker verkar inte finnas.

https://vafabmiljo.se/kundservice/dokument/handbok-for-avfallsutrymmen-avfall-sverige-2023/