Sidan du söker verkar inte finnas.

https://vafabmiljo.se/kundservice/dokument/avfallstaxan-2023/