Sidan du söker verkar inte finnas.

https://vafabmiljo.se/kundservice/dokument/ansokan-om-forlangt-hamtningsintervall-restavfall/