Sidan du söker verkar inte finnas.

https://vafabmiljo.se/hushall/kund-hos-vafabmiljo/ny-taxa-2020/avfall/avfallstaxor/