Organisation och direktion

VafabMiljö Kommunalförbunds organisation

Förbundsdirektör Carina Färm
HR Nicolette Landré, avdelningschef
Ekonomi och Inköp Fredrik Westberg,
avdelningschef
Hållbarhet och Kommunikation Eva Favaro,
avdelningschef
Förbundsstab
Transport och Logistik Edvin Kiellarson,
avdelningschef
Produktion Tomas Larsson, avdelningschef
Process och Underhåll Pernilla Widén, avdelningschef

VafabMiljös direktion

Ordinarie ledamöter
Tony Lundin (S), Västerås, ordförande
Per Möller (C), Heby, 1:e vice ordförande
Pelle Strengbom (S), Kungsör, 2:e vice ordförande
Mikael Söderlund (M), Arboga
Ulrika Ornbrant (C), Enköping
Eleonor Wikman (S), Fagersta
Reinder Nispeling (L), Hallstahammar
Anne Tjernberg (S), Köping
Peter Björnberg (S), Norberg
Mårten Öhrström (C), Sala
Pentti Lahtinen, (S), Skinnskatteberg
Magnus Åstrand (C), Surahammar

Suppleanter
Kjell Persson (S), Arboga
Sverre Ahlbom (S), Enköping
Andreas Norgren (M), Fagersta
Peter Ristikartano (MP), Hallstahammar
Elin Ångman (MP, Heby
Madelene Fager (C), Kungsör
Mikael Gunnarsson (M), Köping
Åsa-Lena Vestling (SD), Norberg
Magnus Eriksson (SBÄ), Sala
Bo Öberg (M), Skinnskatteberg
Elisabeth Unell (M), Västerås

Personalrepresentanter
Fredrik Lahti, Transport
Anna Helsing, Vision
Anders Virsberg, SEKO
Olga Korneevets, SACO