Anslagstavla

Vår anslagstavla innehåller information om:

  • Direktionens kommande sammanträden och kallelse/dagordning till dessa
  • Justerade protokoll från direktionens sammanträden
  • Information om hur du gör för att överklaga ett beslut
  • Annan information som enligt lag ska meddelas på kommunalförbundets officiella anslagstavla

Direktionsmöten år 2022, hålls: 27 januari (extrainsatt), 2 mars, 21-22 april, 9 juni, 29 september, 2 december.

Sammanträden

2022

Protokoll extra direktionsmöte 2022-06-09 VafabMiljö Kommunalförbund

Protokoll extra direktionsmöte 2022-05-25 VafabMiljö Kommunalförbund

Protokoll direktionsmöte 2022-04-22 VafabMiljö Kommunalförbund

Protokoll direktionsmöte 2022-03-02 VafabMiljö Kommunalförbund

Protokoll extra direktionsmöte 2022-01-27 VafabMiljö Kommunalförbund

2021

Protokoll direktionsmöte 2021-12-02 VafabMiljö Kommunalförbund

Protokoll extra direktionsmöte 2021-10-22 VafabMiljö Kommunalförbund

Protokoll direktionsmöte 2021-09-30 VafabMiljö Kommunalförbund

Protokoll direktionsmöte 2021-06-08 VafabMiljö Kommunalförbund

Protokoll direktionsmöte 2021-04-23 VafabMiljö Kommunalförbund

Protokoll direktionsmöte 2021-03-09 VafabMiljö Kommunalförbund

2020

Protokoll direktionsmöte 2020-11-27 VafabMiljö Kommunalförbund

Protokoll direktionsmöte 2020-09-25 VafabMiljö Kommunalförbund

Protokoll direktionsmöte 2020-05-29 VafabMiljö Kommunalförbund (pdf)

Protokoll direktionsmöte 2020-05-29 §378 VafabMiljö Kommunalförbund (pdf)

Protokoll direktionsmöte 2020-04-17 VafabMiljö Kommunalförbund (pdf)

Protokoll direktionsmöte 2020-02-27 VafabMiljö Kommunalförbund (pdf)

2019

Protokoll direktionsmöte 2019-11-29 VafabMiljö Kommunalförbund (pdf)

Protokoll direktionsmöte 2019-09-26 VafabMiljö Kommunalförbund (pdf)

Protokoll direktionsmöte 2019-06-10 VafabMiljö Kommunalförbund (pdf)

Protokoll direktionsmöte 2019-04-09 VafabMiljö Kommunalförbund (pdf)

Protokoll konstituerande direktionsmöte VafabMiljö Kommunalförbund 2019-02-27 (pdf)

Protokoll konstituerande direktionsmöte VafabMiljö kommunalförbund 2019-02-06 (pdf)

Protokoll konstituerande direktionsmöte 2019-02-06  – direktjustering §284, §288 (pdf)

2018

Protokoll direktionen 2018-11-29 (pdf)

Protokoll direktionen 2018-09-28 (pdf)

Protokoll direktionen 2018-06-01 (pdf)

Protokoll direktionen 2018-04-10 (pdf)

Protokoll direktionen 2018-02-14 inkl bilagor (pdf)

Tidigare sammanträden och protokoll

2017

Protokoll direktionen 2017-12-19 inkl bilagor (pdf)

Protokoll direktionen 2017-11-24 inkl bilagor (pdf)

Protokoll direktionen 2017-10-02 (pdf)

Protokoll direktionen 2017-06-07 (pdf)

Protokoll direktionen 2017-03-30 (pdf)

2016

Direktionen 2016-12-14 (pdf)
Protokoll direktionen 2016-11-24 (pdf)
Protokoll direktionen 2016-09-30 (pdf)
Protokoll direktionen 2016-05-24 (pdf)
Protokoll Vafab Miljö AB 2016-03-07 (pdf)
Protokoll direktionen 2016-03-07 (pdf)
Protokoll Vafab Miljö AB 2016-02-11 (pdf)
Protokoll direktionen 2016-02-11 (pdf)

Överklaga beslut

Om du vill överklaga ett beslut som är fattat av VafabMiljö kommunalförbunds direktion skriver du till Förvaltningsrätten i Uppsala. Brevet ska dock skickas eller lämnas in till VafabMiljö kommunalförbund. Adress: Box 140, 721 05 Västerås.

Överklagandet ska vara hos kommunalförbundet inom tre veckor från den dag då protokollet finns anslaget på hemsidan. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det med att skrivelsen kommer in nästa vardag.

Skrivelsen med överklagan ska innehålla:

  • Den klagandes namn, personnummer, postadress och telefonnummer
  • Uppgift om vilket beslut som överklagas samt datum för beslutet
  • De skäl som klaganden har för att anse att beslutet är oriktigt och vilken ändring som föreslås
  • De bevis som klaganden vill åberopa som stöd för sitt yrkande.

Skrivelsen ska vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller dennes ombud. Om klaganden anlitar ett ombud ska denna sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Kontakt

Kontaktuppgifter till ansvarig Registrator på VafabMiljö Kommunalförbund.

E-post: info@vafabmiljo.se