Vart tog Brännbart vägen på Återbruket?

Sedan en tid har ett försök att öka sorteringen och återvinningen pågått på fyra av våra arton Återbruk. Containern för Brännbart har ersatts med en för Tapeter, Takpapp, Gummi.

Syftet var att minska mängden avfall som går till förbränning respektive deponi och få renare återvinningsmaterial på Återbruken. Försöket har gått bra, genom att sortera bättre har avfallet till förbränning på de fyra Återbruken minskat med ca 30 procent vilket är positivt!

Därför kommer vi nu att införa detta på samtliga Återbruk och samtidigt sätta upp nya tydligare skyltar om vad som ska läggas i containrarna.

Så här kommer det att se ut:

Brännbart ersätts med Tapeter, Takpapp, Gummi: Här lägger du tapetrester, böcker, läder, blöt/starkt nedsmutsad textil.

Resårmöbler & Textilier ersätts med Soffor och Sängar: Här lägger du tygklädda möbler, madrasser, skumgummi, mattor, fönster och speglar med ram.

En separat behållare för rena Textilier: här läggs kläder, gardiner, dukar, sängkläder och annat av tyg. Innehållet i dessa hämtas av Myrorna och Human Bridge som säljer användbara saker vidare, gör torktrasor, ljudisolering och stoppning till möbler av resten. Allt kommer till återanvändning!

Gips och Isolering delas upp i två separata containrar:

Gips: endast rena gipsskivor. De återvinns och blir till ny gips.

Isolering och Glas: Här läggs mineralull, dricksglas, glasskålar, spegel/planglas utan ram.

Verkar det krångligt? Undrar du något? Fråga personalen på Återbruket, vi hjälper dig!