VafabMiljö fortsätter lära elever om avfall och miljö

Vad händer med matavfallet? Hur farliga är batterier för miljön och varför är det viktigt att sortera sopor? Lärare i Västmanland, Enköping och Heby kan boka in VafabMiljös informatörer till sina klasser för att få utbildning om avfall och miljö.

Ända sedan 80-talet har VafabMiljö utbildat mängder av barn och ungdomar. Förr berättades det om vikten att sortera ut tidningar och batterier. Idag berättar informatörerna om källsortering av många olika typer av avfall, men  även om nedskräpning, återanvändning och avfallsminimering.

– Vi har som uppdrag att påverka att vi som region ska komma uppåt i avfallstrappan, säger Kaj Wallin, informatör på VafabMiljö. Att utbilda barn och ungdomar är ett suveränt sätt att göra det på. Efter så många år är vi  etablerade i skolorna och vår utbildning välkomnas, berättar Kaj Wallin.

Varje år träffar VafabMiljös tre heltidsanställda informatörer omkring 8 000 elever. Utbildningen anpassas efter hur gamla barnen är. För de yngre barnen handlar det främst om att batterier är farligt avfall och att VafabMiljö     gör biogas av matrester med hjälp av mikroorganismer. För de lite äldre byggs utbildningen på med information om sortering av förpackningar och vad Återbruket är. I högstadiet och gymnasiet diskuteras det mycket kring    avfallstrappan, återanvändning och att minska avfallet. Frågeställningarna är många; måste vi alltid köpa nytt? Vilka saker känns bra att köpa begagnat och vilka resurser krävs för att till exempel tillverka en ny mobil?

– Vi är imponerade över att många barn är så duktiga. Även de minsta kan känna till att matresterna i de bruna papperspåsarna blir bränsle till sopbilar och bussar, säger Kaj Wallin. Men det gäller att fortsätta att prata om vikten av att sortera, att lära ut att sopor faktiskt är resurser och att nedskräpning i dag är ett stort miljöproblem, säger Kaj Wallin.

Eleverna får även komma på studiebesök på Återbruken och på Gryta avfallsstation i Västerås. VafabMiljö tar även emot besök från föreningar, företag och andra organisationer. Många vill också komma på studiebesök från  andra delar av världen. Hittills i år har VafabMiljö haft besök från t ex Australien, Kina och Ryssland.

 För mer information och bilder, eller om ni vill följa med oss ut i skolan, kontakta oss gärna:

Kaj Wallin, informatör, VafabMiljö, telefon: 021-39 35 57, e-post: kaj.wallin@vafabmiljo.se
Annika Westerberg, kommunikatör, VafabMiljö, telefon 021-39 35 69, e-post: annika.westerberg@vafabmiljo.se

Bokning av besök kan göras på e-post: skolinfo@vafabmiljo.se eller hemsidan: https://vafabmiljo.se/skolinfo/larare/boka-besok/