blå sopbil

Stöld på Gryta Avfallsstation

Natten till idag, onsdag 16 september, blev vi utsatta för stöld av bildelar på ett antal sopbilar på Gryta avfallsstation. Vi har under förmiddagen lånat in bilar och vår bedömning i nuläget är att insamlingen av avfall kommer att fungera i stort sett som vanligt, om än med viss fördröjning.

Polisens tekniker har varit på plats och genomfört en brottsplatsundersökning.