löv och kvistar

Så sorterar du ris, löv, kvistar och grenar

Rensat i trädgården? Lägg ris, löv, kvistar och grenar i din trädgårdskompost eller lämna till Återbruket. Undvik att lägga det i det bruna kärlet – dels fryser löven fast i kärlet vintertid och dels ställer det till problem både för chauffören och biogasanläggningen. Kvistar och grenar kan fastna i sopbilen och de bryts inte ned ordentligt i biogasanläggningen. Det bästa du kan göra är att kompostera materialet i din trädgård. Du slipper transporter och mullen kan du använda till jordförbättring.