kille som handlar second hand kläder

Så minskar vi sopberget tillsammans

Visste du att det uppstår 466 kg hushållsavfall från varje person – varje år! Det skulle bli ett jättestort sopberg för alla oss som bor i Sverige. För att minska avfallet måste vi hjälpas åt genom att slänga mindre. Svårt? Nej, faktiskt inte.

Här tipsar vi dig om tio enkla sätt:

  1. välj bort pappersreklam!
  2. minska matsvinnet
  3. välj begagnade kläder
  4. låna böcker, välj e-böcker
  5. välj flergångslåda
  6. välj flergångspåse
  7. förläng livet på din dator
  8. ge din telefon ett längre liv
  9. köp begagnade leksaker
  10. välj bort engångsprylar

Om du följer dessa 10 tips kan du minska ditt avfall med 115 kg, din klimatpåverkan med 300 kg CO2e och dina kostnader med nästan 10 000 kronor per år.

Så har vi räknat

Beräkningarna bygger på statistik över förbrukning och konsumtion av olika produkter, livscykelanalyser av produkters miljöpåverkan, från utvinning av råvaror och tillverkning, till avfallshantering. I de fall data saknats, har beräkningarna baserats på antaganden, till exempel om hur mycket olika produkter används.

Källor

Huvudkälla: Studien Minska avfallet med 30 procent, Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad, 2019

Detta är en kampanj framtagen av Avfall Sverige. Du kan läsa mer om den samt få fler tips på: sopor.nu/10-satt-att-minska-ditt-avfall