Ordförande i Trafikutskottet besökte VafabMiljö

Måndagen den 27 februari fick VafabMiljö finbesök till Gryta avfallsstation och vår biogasanläggning. Ordförande i riksdagens Trafikutskott, Karin Svensson Smith (MP), med delegation besöker oss för att prata biogas. Med på rundturen är också Andreas Porswald (MP).

På agendan stod bland annat diskussioner kring ökat stöd för den svenskproducerade biogasen. Den svenska biogasen konkurrerar i dagsläget med subventionerad europeisk biogas. Vi behöver komma tillrätta med den snedvridna konkurrensen för att säkerställa svensk biogasproduktion.

Delegationen gick sedan vidare och besökte Mälarhamnar och fortsatte prata infrastrukturfrågor, om än av annat slag…

Saknar du Soptips?

Broschyren Soptips upphör – kunderna hänvisas till hemsidan

Det har beslutats att broschyren Soptips upphör. Det kommer alltså inte att delas ut någon Soptips i år eller framöver. Istället hänvisar vi våra kunder till informationen som finns på vår hemsida under Hushåll/Din kommun.

Vi kommer även att lyfta viss viktig information i vår kundtidning Cirkulera som delas ut till alla hushåll 3-4 ggr per år. Årets första nummer kommer den 2 februari och där finns Återbrukens öppettider med samt tips för hur du sorterar dina matrester.
Övrig kommuninformation, som exempelvis abonnemang och taxor med mera, finns på vår hemsida under Hushåll/Din kommun. Denna sida uppdateras kontinuerligt och är fortfarande under uppbyggnad. Så småningom kommer vi även införa ”Mina sidor” på vår hemsida där hushållen kan få mer specifik information om sitt eget abonnemang, tömningsintervall etc.

Anledningen till att Soptips upphör är att vi dels vill minska avfallet och mer och mer digitalisera vår information. Det är också lättare att uppdatera om ändringar i informationen skulle uppstå under året.

Turnéstart för dialogen och resan mot en ny avfallsplan

I slutet av januari startade vi vår turné med dialogen och resan mot en ny avfallsplan. Först ut var Hallstahammars kommun.

Den 24 januari hade vi vår första workshop i Hallstahammar med politiker och tjänstemän för att prata om framtidens sophantering. Detta blev starten på resan mot en ny avfallsplan där fokus ligger på framtiden och ett hållbart samhälle. Dialogen med intressenterna är en väldigt viktig del i arbetet. Under året kommer vi anordna en mängd olika möten; workshops, kundfokusgrupper, träffar med skolelever. Vi kommer också vara med vid ett antal publika evenemang runt om i våra kommuner.

Den nya avfallsplanen ska gälla i hela vår region, Västmanland samt Enköping och Heby, så vi har många kreativa samtal framför oss. Hushållen når vi via vår utställning Let’s talk rubbish som kommer turnera runt på olika publika evenemang.

Den nya avfallsplanen ska gälla fram till år 2030. På vår kampanjsajt berättar vi om arbetet med avfallsplanen, om vad som händer med materialet som du sorterar på Återbruket och annat matnyttigt.
På kampanjsajten hittar du också ett kalendarium. Här finns alla våra aktiviteter som vi kommer ha in medlemskommunerna under våren.
Kom gärna och hälsa på oss på plats!

Vill du veta mer om den nya avfallsplanen eller har du synpunkter om framtiden?
Gå in på vår kampanjsida www.vafabmiljo.se/avfallsplanen och lämna gärna din åsikt.

Nytt telefonnummer till Surahammars Återbruk fr.o.m. 1 januari 2017

Återbruket Surahammar får nytt telefonnummer fr.o.m. 1 januari 2017. Det nya numret blir 0220-71 54 10. Två knappval med Meddelande om öppettider och Prata med personal kommer att finnas på det numret. Samma lösning som på övriga återbruk.

Ny slamentreprenör från 1 januari 2017

VafabMiljö har efter upphandling tecknat avtal, med en ny entreprenör och en befintlig entreprenör, för tömning av slam från enskilda avlopp och fettavskiljare.

Den nya entreprenören är Relita Industri och Skadeservice AB (Relita). Avtalet avser kommunerna Västerås, Hallstahammar och Surahammar från 1 januari, samt i Enköping från 1 mars.

I kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg fortsätter den tidigare entreprenören, BS Sanering AB, att köra.

Nej till gröna påsar

img_2399_x

Tacka nej om du blir erbjuden att köpa gröna plastpåsar till matavfall.
Bioplastpåsar är inte framtagna för rötning och plasten ställer till problem i anläggningen när vi gör biogas och biogödsel av matavfall. Använd gärna de bruna papperspåsarna i stället.
Bruna påsen är anpassad för matavfall och att stå emot lite väta. Påsen har också ett speciellt lim som bryts ned i rötningsprocessen, vilket inte andra papperspåsar har.

 

Skänk ditt spillvirke – ny fraktion på Gryta Återbruk

Med syfte att samla in spillvirke till återanvändning startar nu ett samarbete mellan VafabMiljö och Västerås stad. Återbruket Gryta i Västerås kommer fr.o.m. fredag den 25 november ha en behållare för insamling av spillvirke. Virket kommer sedan skänkas till träslöjden på Bjurhovdaskolan i Västerås.

Detta pilotprojekt har namnet ”FÅTT” (Från Återbruk till träslöjd) och startar på fredag den 25 november på Återbruket Gryta. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Västerås stad och VafabMiljö och berör årskurs 4-6 på Bjurhovdaskolan som har ämnet träslöjd. I containern för spillvirke kan du lämna bitar av brädor, läkt, rundstav, plywood och MDF. Pilotprojektet kommer sträcka sig över två terminer och utvärderas efter sommaren 2017, för att se om eventuellt fler skolor och fler kommuner kan vara intresserade av detta.

– Då Bjurhovdaskolan är en ”grön skola” är de redan involverade i miljöfrågor i samarbete med VafabMiljö, som bl.a. ”Botswana-projektet” och ”Minska matsvinnet”. Så valet av skola för detta pilotprojekt var ganska lätt, säger Gunnar Weiring verksamhetsutvecklare på VafabMiljö.

Slöjdläraren Mika Lanerva på Bjurhovdaskolan kontaktade VafabMiljö då han såg möjligheterna till att återanvända trä som annars skulle gått till energiutvinning. VafabMiljö har nu spunnit vidare på idén genom att titta på vilka behov som matchar planen för träslöjd i årskurs 4-6. Projektet är nu redo att startas upp.

Prisjustering på träavfall

På grund av kraftigt sjunkande priser på marknaden kommer VafabMiljö göra en prisjustering på träavfall.
Det nya priset gäller fr. o. m. den 1 december 2016. Kontakta oss gärna för prisinformation.

”Bo-skola” för nyanlända i Västerås

Hur sorteras avfall i Sverige? Vad får man spola ned i toaletten och hur skaffar man ett el-abonnemang? I en ny satsning, ”Bo i Västerås”, få nyinflyttade västeråsare lära sig sådant som är bra att känna till när de flyttar till eget boende.

Mälarenergi, VafabMiljö och Mimer har tillsammans skapat ”Bo i Västerås”, som innebär att västeråsare får lära sig sådant som är bra att känna till när de flyttar in till ett eget boende.

Detta sker i samband med en kampanj där Mimer söker hyresvärdar som vill hyra ut bostäder till nyanlända. De som vill hyra bostad får först gå bo-skolan.

Bo-skolan är ett komplement till studiebesök eller lektioner som i vanliga fall sker i SFI-klasserna. Mälarenergi, Mimer och VafabMiljö har sett att det finns behov av att göra vardagen enklare för de nyinflyttade.

Läs hela artikeln på VLT.se