Ordförande i Trafikutskottet besökte VafabMiljö

Måndagen den 27 februari fick VafabMiljö finbesök till Gryta avfallsstation och vår biogasanläggning. Ordförande i riksdagens Trafikutskott, Karin Svensson Smith (MP), med delegation besöker oss för att prata biogas. Med på rundturen är också Andreas Porswald (MP).

På agendan stod bland annat diskussioner kring ökat stöd för den svenskproducerade biogasen. Den svenska biogasen konkurrerar i dagsläget med subventionerad europeisk biogas. Vi behöver komma tillrätta med den snedvridna konkurrensen för att säkerställa svensk biogasproduktion.

Delegationen gick sedan vidare och besökte Mälarhamnar och fortsatte prata infrastrukturfrågor, om än av annat slag…