Nytt för fakturering sommarbostäder

För dig som har sommarbostad och har haft fakturering en gång per år får numera faktura vid två tillfällen. Halva fakturabeloppet faktureras innan sommaren och den andra halvan faktureras efter sommaren. Denna förändring gjordes i samband med att VafabMiljö blev ett kommunalförbund.

Vi önskar dig en trevlig sommar!