Ny plats för det Mobila Återbruket i Hedåker

Den 5 september kommer det Mobila Återbruket till Hedåker.
Från och med september kommer det Mobila Återbruket att hålla till på en ny plats och kommer att stå mittemot brandstationen och Omstarten.

Det finns skyltade behållare för olika typer av material och det finns personal som kan hjälpa dig med sorteringen. Avfall från industri, handel, lantbruk samt asbest hänvisas till närmaste avfallsstation  där det också finns sorteringsmöjligheter.

Det här kan du lämna till det mobila Återbruket

  • Trä
  • Metallskrot
  • Wellpapp och kartonger
  • Kyl- och frysskåp
  • Trädgårdsavfall
  • Farligt avfall – från hushållen
  • El-avfall
  • Vitvaror
  • Brännbart
  • Textilier

Lämna ej: Förpackningar och tidningar lämnas till den insamling som finns på din ort. Skrymmande och tungt material, fyllnadsmassor samt tryckimpregnerat trä hänvisas till närmsta Återbruk. Däck lämnas till återförsäljare.