Foto: Per Groth

Mobila Återbruket inställt tillsvidare i hela regionen

På grund av rådande läge med spridning av Coronaviruset, Covid-19, fördelar vi våra resurser internt. Som en försiktighetsåtgärd ställer vi in Mobila Återbruket, som åker runt till mindre orter i regionen, från och med onsdag 18 mars. Det gäller orterna Lillkyrka, Fjärdhundra, Grillby, Örsundbro, Tärnsjö, Hedåker, Möklinta, Ransta, Västerfärnebo, Virsbo.

Vi hänvisar dig istället till närmaste fasta Återbruk. Öppettiderna för våra Återbruk hittar du här.