Låt dina kärl stå kvar tills ”Lille Skutt” kommer

I vissa områden i Arboga tömmer den lilla sopbilen ”Lille Skutt” avfall. Den här sopbilen har bara ett fack och tömmer därför en avfallstyp åt gången. Är det ”Lille Skutt” som tömmer ditt avfall, låt båda dina kärl stå kvar tills båda kärlen blivit tömda.

Lille Skutt tömmer först det gröna kärlet med restavfall/brännbart, åker sedan och tömmer det i en traditionell sopbil. Efter det åker den och tömmer det bruna kärlet med matavfall.

Eftersom ”Lille Skutt” bara har ett fack mellanlagras avfallet i en stor, traditionell sopbil med två fack innan det transporteras till Norsa för vidare behandling. På så sätt minskas transporterna.

Anledningen till att ”Lille Skutt” tömmer avfallet i vissa områden i Arboga är att vi har ett avtal med Arboga kommun som säger att vi ska vara skonsamma mot gator som inte tål för tung belastning. På dessa gator fungerar ”Lille Skutt” bra.