Handlingsplan för att minska flugor på Gryta avfallsstation

VafabMiljö har tagit fram en handlingsplan för att minska förekomsten av flugor på Gryta avfallsstation. Förra sommaren var det mycket flugor på flera håll i vår region och vi fick rapporter från flera boende runt omkring Gryta avfallsstation om onormala mängder flugor. Med hjälp av Anticimex genomförde vi då ett antal åtgärder för att minska uppkomsten av flugor på anläggningen. Årets handlingsplan syftar till att förhindra onormalt många flugor på avfallsstationen.

VafabMiljö hanterar olika sorters avfall med organiskt material på Gryta avfallsstation. År 2017 beskrevs av Anticimex som ett ”flugår” och det fanns helt enkelt goda förutsättningar för flugorna att föröka sig i det materialet föregående år.

I årets handlingsplan finns en rad åtgärder som ska bidra till att förhindra förra årets flugmängder på anläggningen. I handlingsplanen ingår framförallt förstärkta rutiner för hanteringen av avfall med organiskt innehåll. Anticimex har även installerat ljus- och indikatorfällor på anläggningen för att kunna analysera och bedöma mängden flugor. Vi följer upp läget veckovis genom möten och mätningar på anläggningen. Genom dessa åtgärder vill vi ta ansvar för vår påverkan på flugmängderna vid anläggningen, men flugor kan uppstå av fler anledningar till exempel vid skogsavverkning, gallring och markarbeten. Här nedan får du en del tips på vad du kan göra under sommarmånaderna för att minska uppkomsten av flugor hemma.

Nu hoppas vi på en skön sommar – utan för mycket flugor.

Tips!

Som privatperson finns det en del du kan göra för att undvika flugor. Sommar och värme gör att man kan behöva se till sina kärl lite grann för att det ska fungera bra och minska risk för lukt och flugor. Det gäller främst kärlet för matavfall.

  • Se över platsen där du har dina kärl. Är det möjligt att ha dem i skuggan så är det bättre än i direkt solljus.
  • Spola gärna ur dina kärl då och då. Då får du bort kladd som kan locka flugor. Du kan spraya lite ättika i kärlet om du har fått flugor. Eller strö lite släckt kalk i kärlet.
  • Var noga med att vika ihop papperspåsen med matavfall ordentligt innan du lägger den i kärlet, fyll inte påsen mer än till ¾-delar. Om matavfall rinner ut luktar det illa. Låt vått avfall rinna av i diskhon innan det läggs i påsen. Har du blött avfall kan du ta två påsar eller lägg en bit äggkartong eller tidningspapper i botten av påsen.
  • Gå ut med påsen ofta, minst 2-3 gånger i veckan under sommaren.
  • Använd påshållare. Den gör att avfallet ventileras och fuktighet minskar.