Från 1 februari tar vi över sophämtningen i hela Västerås

Den 1 februari tar VafabMiljö över insamlingen av hushållsavfall (grönt och brunt kärl) i de delar som tidigare körts av vår entreprenör RagnSells. Du som kund ska inte märka någon skillnad, förutom att sopbilen har en annan färg under den första perioden. Hämtningsdagarna är fortfarande detsamma.

Bakgrunden till förändringen är en strategi att dela upp regionen i större sammanhängande geografiska områden för att effektivisera transporterna och samtidigt minska kostnaderna och miljöpåverkan. Som kommunalförbund har vi möjlighet att köra över kommungränserna, vilket ger större insamlingsområden än vi haft tidigare.

Vi har därför delat in VafabMiljö-regionen i tre delar; Väster, Öster och Mitt (Västerås). Vi kommer att anlita entreprenörer för Väster och Öster medan Mitt kommer köras i egen regi från den 1 februari.

Är det något som du funderar över ber vi dig kontakta vår kundservice på telefon 020-120 22 20, eller mejla kundservice@vafabmiljo.se

Vi ber om lite extra tålamod under inkörningsperioden, tack för din förståelse.