Brännbart ersätts med Tapeter, Takpapp, Gummi

På Återbruket har vi ersatt containern Brännbart med en container för Tapeter, takpapp och gummi för att uppnå en bättre, renare sortering och därmed en ökad återvinning.

Exempel på avfall som också ska slängas här är:

  • Läder
  • Golfbollar
  • Tomma färgpatroner
  • Cykeldäck
  • Kylklampar
  • Pärmar
  • Sågspån
  • Kuvert

Fråga personalen om du vill veta mer om hur du ska sortera!