bild på et grönt och ett brunt sopkärl
Foto: Per Groth

Avfallshantering under Covid-19 – var extra noga med att försluta soppåsarna

Genom avfallshanteringen bedriver vi på VafabMiljö en samhällsviktig funktion. För att vi ska kunna hämta det kommunala avfallet, mat- och restavfall, på ett tryggt och säkert sätt är det extra viktigt att avfallet ligger i väl förslutna soppåsar. Det får heller inte finnas löst avfall i kärlen. Det gäller alltid, men är extra viktigt under en pandemi.

Vi värnar våra egna medarbetare och personalen på boendet och använder därför visir om hämtplatsen känns otrygg.

Tack för att du hjälper oss att förhindra smittspridning och från att bli sjuka.