bunt med gamla tidningar

Ny taxa från 1 april 2022

1 april 2022 börjar en ny avfallstaxa att gälla i vår region.  Taxan innebär en höjning om i snitt ca 5 kr/mån för en lägenhetsinnehavare och 11 kr/mån för en villaägare.

Därför höjs taxan

Taxan höjs med anledning av att returpapper har blivit ett kommunalt avfall. Tidigare har insamling och återvinning av returpapperet legat på producenterna. Beslutet om att returpapperet ska hamna på kommunerna har tagits av regeringen. Både Avfall Sverige, VafabMiljö och flera andra aktörer har motsatt sig förslaget, både i remissvar och andra artiklar utan gensvar.

Kostnaden för VafabMiljö att ta över ansvaret för returpapperet motsvarar, enligt våra beräkningar, en ökning med knappt 4 %.

Skillnad i grundavgift och rörlig avgift

I grundavgiften ingår kostnader för administration såsom kundservice och fakturering, information, planering och utveckling med mera. Dessutom har du tillgång till Återbruken där du kan lämna grovavfall och farligt avfall. Grundavgift debiteras för alla fastigheter med byggnad där människor vistas och det uppkommer hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall. Grundavgiften höjs med 8 %.

De rörliga avgifterna, såsom sophämtning, behandling och andra delar som hör till driften, är oförändrade.

Det skapar en genomsnittlig höjning för den sammanlagda taxan på knappt 4 %, vilket motsvarar den kostnadsökning vi får med det nya ansvaret.

Här kan du läsa mer om det kommunala ansvaret för returpapper

Här kan du läsa mer om taxan och ta del av taxedokumenten

vy över biogasanläggningen

Höjning av biogaspriset

Redan innan kriget bröt ut i Ukraina hade ökade energipriser under hösten och vintern drivit upp priset även på gasmarknaden. Med anledning av den utvecklingen höjer vi priset på biogas med 2 kronor/kg fr.o.m. 11 mars 2022. Priset på biogas är nu 22,50 kr/kg på våra biogasstationer och det är fortfarande väldigt lågt i jämförelse med fossila drivmedel.

Därför ökar priset

Ungefär 80 % av den biogas vi säljer produceras lokalt. Resterande 20 % av biogasen köper vi på den nordiska och europeiska marknaden. Priset på biogasen vi köper in har flerdubblats under de senaste månaderna. Den kostnadsökningen i kombination med de ökade elkostnaderna (det går åt mycket el i processen att omvandla organiskt material till biogas) gör att även vi behöver höja vårt pris mot kunden.

Vad betyder jämförpris per liter bensin?

Biogasen säljs per kilo när du tankar. Men energiinnehållet i 1 kg biogas är större än i 1 liter bensin. Med andra ord kommer du längre om du kör samma bil med 1 kg biogas jämfört med 1 liter bensin. Biogasen motsvarar faktor 1,5 vid omräkning.

Fakta:
Biogas som kostar 22,50 kr per kg motsvarar:
22,50/1,5 = 15,00 kr per liter bensinekvivalent (jämförelse diesel 22,50/1,3 = 17,31 kr).

Folk demonstrerar med Ukrainsk flagga

Pengar från pantinsamling till stöd för Ukraina

Vi stödjer Ukraina genom att ge ekonomiskt stöd till UNHCR och Läkare utan gränser. Vi gör det genom att vidareförmedla den pant vi fått in på våra återbruk. Båda organisationerna får 200 000 kr vardera.

Pengarna kommer från panten som lämnas i de kärl som finns på 14 av våra återbruk. Enligt information på kärlen ska pengarna användas till välgörenhet och miljöstipendium. Vi vill skicka med ett stort tack till alla som lämnat pant till oss. Det är tack vara alla er som vi kan ge det här bidraget.

Pant som kommer in via Pantamera Express-maskinerna som finns i Enköping, Köping och på Västerås-återbruken Bäckby och Ängsgärdet, räknas inte med här. Däremot är dessa maskiner sedan ett antal dagar tillbaka programmerade att gå till UNCHRs arbete i Ukraina, för dem som väljer att skänka panten till välgörande ändamål.

matavfallspåsen som läggs i brunt kärl vintertid

Hur ser jag till att avfallet inte fryser fast i kärlet?

Under den kalla årstiden är det lätt att påsarna fryser fast i kärlen. För att undvika fastfrysning finns det några saker du kan tänka på. Eftersom att det är den som äger fastigheten som ansvarar för att kärlet går att tömma kan det vara bra att vara förberedd. Det avfall som eventuellt sitter fast i kärlet efter en normal tömning lämnas kvar. Detta räknas inte som en utebliven tömning. Avfallet ligger kvar till nästa ordinarie tömning, om du inte önskar en extratömning. Extratömning, för 475 kr/hämtning utföres inom tre arbetsdagar, kan beställas via Kundservice på 021- 39 35 00, kundservice@vafabmiljo.se

Skaka om kärlet innan tömning

Skaka gärna till kärlet innan sopbilen kommer så att påsarna lossnar.  Om ditt kärl töms av en sidlastarbil kliver inte chauffören ur och kontrollerar om kärlen är tomma.

Håll kärlen rena

Det kan vara bra att tvätta ur kärlen innan frosten kommer. Risken är annars att påsarna fryser fast om det finns gamla matrester eller annat kladd i dem.

Undvik blöta påsar i kärlet

Låt blött matavfall rinna av innan du lägger det i bruna påsen för matavfall. Prova att lägga en bit äggkartong eller tidningspapper i botten. Om påsen ändå blir blöt – använd dubbla påsar eller ställ ut den en stund så att den fryser till, innan du lägger den i kärlet.

Använd påshållaren

Använd påshållare till de bruna papperspåsarna. Påshållaren ventilerar påsen och hjälper till att hålla den torr. Byt påse ofta, gärna var tredje dag. Har du ingen påshållare kan du hämta en på Återbruket.

Kika gärna på vår film om fastfrysning i kärlet

Mer information

Du kan läsa mer om sophämtningen här

en hand som håller i en matavfallspåse

VafabMiljö nominerade till Västmanlands miljö- och klimatpris 2021

Den 22 november gick Västmanlands miljö- och klimatråd ut med de fem finalisterna i Västmanlands miljö- och klimatpris. VafabMiljö var en av de dem och nominerades för sin nybyggda biogasanläggning. Med den nya anläggningen kan biogasproduktionen effektiviseras och skapa upp till 20 % mer gas av samma mängd matavfall som tidigare. Ett drivmedel som hjälper oss att på vägen skapa det fossilfria Sverige.

Övriga finalister är Carbomax, Fritt fram i Gisslarboån, LT-konsult och Returfabriken. Vinnaren utses vid en ceremoni på Västerås slott nu på fredag den 26 november.

Bakgrund:

Västmanlands miljö- och klimatråd beslutade 2018 att införa ett miljö- och klimatpris. Priset instiftades för att uppmärksamma en enskild person eller en organisation, som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att främja länets miljö- och klimatarbete. Utifrån de nomineringar som kommit in under sommaren och hösten har en beredningsgrupp sorterat ut fem finalister. Urvalskriterierna är bland annat miljönytta, nytänkande och om arbetet främjar länet.

Se filmer på alla nominerade här.

Ny insamling på Återbruken – ska minska deponiavfall med 50 %

Under året kommer alla Återbruk i regionen att få en ny fraktion för fönsterglas. Det gör att massor av material som tidigare har lagts på deponi, det som förut kallades tippen, nu kan återvinnas.

– Två steg uppåt i avfallstrappan i ett nafs! Från deponi till återvinning i ett steg – det är inte ofta vi har möjligheten att göra det, säger Ludvig Ericsson, Enhetschef Återbruk.

Den nya fraktionen heter Fönster. Här kan den som besöker Återbruket lämna fönsterglas, bilglas, dricksglas, spegelglas med mera. Glasförpackningar lämnas som vanligt i insamlingen för Glasförpackningar.

– Det finns fortfarande ett gäng glasmaterial som inte kan tas emot i den här fraktionen. Det gäller bland annat glasskivan i mikrovågsugnen, ugnsluckor och annat glas som är bearbetat för att klara höga temperaturer. Kristallglas vill vi inte heller ha, för de innehåller ofta bly och är bättre att lämna till second hand, berättar Ludvig Ericsson.

Glaset som samlas in på Återbruken fraktas till Askersund för omlastning och vidare färd mot norra Tyskland. Det finns ännu ingen aktör som kan återvinna det här materialet i Sverige

– Även om det transporteras längre sträckor är det bättre än att gräva ner det. När glaset återvinns kan det bli till nya produkter och det minskar behovet av att skapa nytt glas. Och det är bara en av miljövinsterna här. Vi tjänar inte pengar på det här, men det är det bästa för våra barn och barnbarn, menar Ludvig Ericsson.

Sedan 1 april finns insamlingen på 14 av de 18 Återbruken i VafabMiljös region (finns ej i Kungsör, Arboga, Skultuna och Östervåla). Till hösten kommer den att finnas på samtliga Återbruk.

bild på kvinna vid dator

Nytt nummer till vår Kundservice

Oavsett om du är företagskund eller privatkund når du oss nu på ett och samma telefonnummer. 

För att förenkla för dig och för oss själva har vi nu endast ett nummer in till oss på VafabMiljö. Nu når du oss på 021-39 35 00, oavsett om du ringer som privatkund eller som företag. Vår Kundservice har öppet för dig som privatkund mellan 8-16 och för dig som ringer från företag mellan 7-16.

Vi hörs!

barn i halvkropp som plockar skräp med en plockpinne

VafabMiljö anordnar skräpplockardag tillsammans med flera andra organisationer i Västerås

Den 22 april anordnar Västerås stad, Svenska kyrkan Västerås, Mimer, Mälarenergi, Västerås Citysamverkan och VafabMiljö en skräpplockardag för allmänheten. Att det blev just den 22 april beror på att det är FN:s internationella dag för Moder Jord.

– Vi ser skräpet i dikeskanten när vi går till jobbet, vid hamnen i vattnet när vi tar en promenad och på gator och torg ligger det både fimpar, snus, tuggummin och annat. Det känns så viktigt att göra något konkret i vår närmiljö, så vi tog kontakt med de andra organisationerna. Och de nappade direkt! Vi hoppas att det här kan bli en återkommande aktivitet i stan, och att det på sikt kan förändra beteenden och attityder för hela planeten jordens skull, säger Magdalena Sjöholm, Eventpräst, Svenska kyrkan Västerås och initiativtagare till aktiviteten.

Under dagen kommer de olika organisationerna ha sina egna insamlingsplatser för skräpet mellan kl 12-19, och där kan den som plockar lämna mer skrymmande, eller större mängder, skräp.

– Vi håller våra stationer öppna för att kunna ta emot det som folk inte vill slänga i sin egen tunna eller miljöbod. Men det bästa är såklart om var och en kan plocka skräp på egen gata, för att undvika att träffa nya människor, säger Anna Wadsten, Sakkunnig miljö, Mimer.

För att kunna hålla reda på hur många som ansluter sig till aktiviteten har aktörerna tillsammans skapat ett Facebook-event. Där kan de som vill plocka skräp fylla i att den är med och se var de olika insamlingsplatserna är belägna. I eventet kommer det även att läggas upp bilder och budskap, före, under och efter aktiviteten. Under dagen kommer hashtaggen #rentvästerås att användas och alla som plockar skräp uppmanas att ta bilder och lägga ut i sina sociala kanaler, för att inspirera andra att också bege sig ut på skräpplockarjakt.

Facebookeventet hittar du här.

en hand som håller i en brun påse i högt gräs

53 veckor 2020 – jämn vecka blir ojämn 2021

I år har vi fått en extra vecka tack vare skottåret. Det gör att du nästa år får en annan hämtningsvecka för ditt mat- och restavfall. I praktiken innebär det ingen förändring för dig. Vi kommer varannan vecka, precis som vanligt, men om du hittills haft hämtning jämna veckor får du framöver hämtning ojämna veckor. Och omvänt.

Tömning var fjärde vecka?

För dig som har tömning var fjärde vecka gäller dessa tömningsintervall från och med 2021:

  • Har du tömning vecka 50 i år – kommer du få tömt vecka 1, 5, 9 o.s.v. under nästa år
  • Har du tömning vecka 51 i år – kommer du få tömt vecka 2, 6, 10 o.s.v. under nästa år
  • Har du tömning vecka 52 i år – kommer du få tömt vecka 3, 7, 11 o.s.v. under nästa år
  • Har du tömning vecka 53 i år kommer du få tömt vecka 4, 8, 12 o.s.v. under nästa år

Osäker på när vi hämtar?

Du kan enkelt ta reda på vilken din ordinarie hämtningsdag är, genom att skriva in din adress i fältet under ”Din hämtningsdag” här på vår webb. Du hittar tjänsten på startsidan.

Återbrukets öppettider

Återbruket har stängt julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och trettondedag jul.

medarbetare på ett Återbruk

Nytt kring Återbrukskortet 2021

Som företag kan du teckna avtal för att använda dig av Återbruken. Vi har 18 Återbruk i regionen och med Återbrukskortet får du tillgång till samtliga. Hushållen i regionen behöver inte ha något Återbrukskort, där ingår Återbruken i taxan.

Återbrukskortet 2021

Under november kommer fakturan för Återbrukskortet 2021 att skickas ut. Detta för att alla betalningar ska hinna bli klara innan vi skickar ut de nya korten i slutet av december. Vi belastas med ett antal kostnadsökningar som ligger utanför vår möjlighet till påverkan och därför kommer vi att behöva höja kostnaden inför 2021. Skälen till prisjusteringen är ökade kostnader för personal, transporter, underhåll, investeringar samt skatt på avfall till energiåtervinning och lägre intäkter på återvinningsmaterial. Samtliga priser för Återbrukskortet kommer att justeras med +4 %.

Vi kommer också att kontakta en del av er som har Återbrukskortet för att uppdatera uppgifter om mängd och materialslag. Det gäller främst de verksamheter där vi inte har gjort någon mängdbedömning på längre tid.

Beroende på dina förutsättningar och behov kan det vara förmånligare att hyra kärl eller containrar för dina material och betala för transporten istället för att själva köra materialen till Återbruken. Vill du veta mer om andra avfalls- eller återvinningslösningar än Återbrukskort, kontakta oss gärna!

Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig!

Du når oss på marknad@vafabmiljo.se samt 021-39 35 83 / 021-39 35 70