Välj hållbar biltvätt

Det finns många skäl att tvätta bilen regelbundet. Salt och grus angriper lacken på vintern, liksom pollen och fågelspillning sommartid. Men det är inte bara bilen du ska vara noggrann med – hur du tvättar spelar stor roll för miljön.

Varje år sker nära 30 miljoner biltvättar i Sverige. Av dessa beräknas nästan hälften utföras på gatan, vilket gör att 1 000 ton olja och 50 ton tungmetaller hamnar i våra hav, sjöar och vattendrag varje år. Det finns idag ingen lag som reglerar biltvätt på gatan, utan det är upp till varje kommun att själv avgöra vad som gäller. Kika på din kommuns webbsida vad som gäller. 

Det här innehåller en biltvätt 

Vattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester, samt kemikalier från bilvårdsmedel. Det är föroreningar som kan skada människor, djur och växtliv under lång tid. När tvättvatten från bilen rinner ner i en gatubrunn rinner det oftast direkt ut i naturen utan rening. Vattnet förorenas och livet i sjön kan skadas. 

Att tänka på: 

Undvik att tvätta bilen hemma 

Det kan förvisso kännas enkelt att tvätta bilen hemma på tomten, men har du asfalt eller stenlagd mark rinner vattnet med smuts och skadliga kemikalier ner i närmaste brunn. Eftersom vattnet från brunnarna inte är kopplade till något reningsverk hamnar det i sjöar och vattendrag som vi i många fall tar vårt dricksvatten ifrån. 

Välj miljömärkta produkter 

Om du ändå vill tvätta bilen hemma, välj en yta som har grus eller gräs, eftersom vattnet då sugs upp. Tänk på att använda miljömärkta produkter som är biologiskt nedbrytbara. Numera finns miljömärkt bilschampo, avfettning och bilvax som är lika effektiva som andra produkter. De uppfyller stränga hälso- och miljökrav, är inte giftiga och bryts lätt ner i naturen. Vaxa bilen, så fastnar inte ny smuts lika lätt och behovet av tvätt minskar. Kom ihåg att källsortera förpackningarna! 

Tvätta på en biltvätt 

I moderna tvättanläggningar renas vattnet och föroreningar tas om hand. Allra bäst är miljömärkta biltvättar. I de bästa biltvättarna minskar de skadliga utsläppen med upp till 90 procent jämfört med om bilen tvättas på en plats utan rening. En godkänd biltvätt eller en gör-det-självhall har en reningsanläggning där allt smutsvatten tas om hand och renas innan det skickas tillbaka ut i vattensystemet. Det här är det absolut bästa sättet att tvätta bilen utan miljöpåverkan. 

KÄLLA hallbarbiltvatt.se och bilprovningen.se 

Läs fler artiklar taggade som: Artikelserie

Relaterade artiklar