Automatisk debitering för företag

Från 1 mars 2024 debiteras du som är företagskund hos oss automatiskt när du besöker något av våra 18 återbruk. De tidigare återbrukskorten är borttagna och numera betalar företagen i stället varje gång när de lämnar avfall. 

– Vid tester tidigare år, så har vi kunnat konstatera att ungefär hälften av de besökande företagen antingen betalt för lite eller inte alls. Nu gör vi en ändring för att säkerställa att hushållen inte finansierar företagens avfallsinlämning, berättar Ludvig Ericsson, tillförordnad enhetschef på avdelning Planering på Vafabmiljö.  

Debiteringen av företag och verksamheter sker genom att sensorer vid infarten läser av registreringsskylten på företagsbilen. 

Ökad miljönytta 

– Vi hoppas att det nya systemet kommer att bidra till minskad köbildning och ökad miljönytta när fler företagskunder åker med mer avfall färre gånger. Det är effekter som andra återbruk i Sverige sett när detta har införts. En kritik som har kommit mot det nya systemet är att kunder som använder företagsbilen privat också debiteras.  

– Vi känner till den problematiken och vi förstår frustrationen över detta. Vi har ingen lösning på det problemet i nuläget, men har den frågan med oss, säger Ludvig. En fördel med den automatiska inläsningen är att Vafabmiljö kan se vilka företag som besöker återbruket ofta, vilka tider de kommer, med mera. 

– Det gör att vi kan anpassa oss efter kundernas behov, justera öppettider och annat. För företag som kommer ofta har vi dessutom en lösning, så att de kan få sitt avfall hämtat av oss i stället för att åka till återbruket. Vi har smarta containerlösningar för det, säger Ludvig. 

Läs mer om den nya debiteringen och våra företagstjänster på vafabmiljo.se/ automatisk-debitering 

Text: Vafabmiljö 

Läs fler artiklar taggade som: Artikelserie

Relaterade artiklar