Så fungerar Vafabmiljös miljöstyrande taxa

Sedan 2020 har de tio kommunerna i Västmanland samt Enköping och Heby en gemensam avfallstaxa. Vafabmiljö tillämpar en så kallad miljöstyrande taxa. Det betyder att Miljöbalken ger Vafabmiljö möjlighet att anpassa taxan så att återanvändning, återvinning och en miljöanpassad avfallshantering främjas. Avfallstaxans avgifter styr mot ett beteende som uppfyller nationella och regionala mål inom avfallshantering samt de mål som är uppsatta i Vafabmiljös och kommunernas gemensamma avfallsplan. 

Ett exempel är att du kan få lägre abonnemangsavgift om du är duktig på att sortera ut matavfall och förpackningar ur ditt restavfall. När matavfall och förpackningar har sorterats ut blir det inte mycket kvar att lägga i restavfallet. För de allra flesta finns därför möjlighet till längre hämtningsintervall, att byta storlek på kärl och att dela kärl med sina grannar. 

Läs fler artiklar taggade som: Artikelserie

Relaterade artiklar