Vilket är det vanligaste skräpet?

De nationella skräpmätningarna visar att räknat till antal så är det cigarettfimpar, som svarar för 62 % av allt skräp. Näst vanligast är portionssnus som svarar för 14 procent.