Till dig vi inte kommer fram till på grund av halt väglag
Längre svarstider på kundservice

Vilket är det vanligaste skräpet?

De nationella skräpmätningarna visar att räknat till antal så är det cigarettfimpar, som svarar för 62 % av allt skräp. Näst vanligast är portionssnus som svarar för 14 procent.