Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta
Försening i hämtning av slam, fett och latrin

Vilka veckor töms latrinet i de olika kommunerna vid hämtning varannan vecka?

Latrin hämtas udda eller jämna veckor beroende på vilken kommun du bor i. Har du ett abonnemang för hämtning under sommaren sker hämtningen mellan vecka 18-39. Vecka 40-17 går det att beställa budning, hämtning sker på samma sätt som under sommaren, på jämna eller udda veckor beroende på kommun. Kontakta oss om du vill beställa en budning.