Vilka produkter innehåller PCB-haltig olja?

Exempel på produkter som innehåller PCB-haltig olja:

  • Askarel (transformatorvätska)
  • Impregneringsmedel från kondensatorer och elapparater
  • Isolerolja för elektrisk utrustning

 

Tänk på att PCB-haltig olja ska sorteras separat.

Kontakta våra miljöarbetare på återbruket när du ska lämna PCB-haltig olja.